Presentació

CERTIFICACIÓ ESCOLA MULTILINGÜE

Es defineix com la Certificació atorgada a aquelles escoles adscrites a la Fundació Escola Cristiana que demostrin l'aplicació d'iniciatives multilingües diverses en el marc d'un projecte lingüístic estructurat i coherent, de manera que produeixin els resultats positius esperats.

La Certificació Escola Multilingüe (CEM) neix amb vocació de contribuir a sistematitzar, motivar, promoure, comunicar, valoritzar, fer visibles i qualificar les iniciatives multilingües de cada escola.


EL PROJECTE DE LA NOSTRA ESCOLA ...

Com ja hem explicat en diverses ocasions, volem continuar fent passes per aconseguir millorar el coneixement i l'ús de l'anglès que és la primera llengua estrangera de l'Escola. La nostra intenció és la de caminar vers una finalitat: esdevenir una Escola Multilingüe.

Durant aquest curs oferim:
  • A Infantil, dues hores setmanals complementàries. També una extraescolar d'anglès.
  • A Primària, una hora, setmanal o quinzenal depenent del curs, complementària d'anglès, a part de les hores curriculars. AICLE a cicle superior. També una extraescolar d'anglès.
  • A Secundària, a part de l'anglès curricular, se'n fa una hora setmanal complementària. AICLE a 1r Cicle de l'ESO. També una extraescolar d'anglès.
Incorporació d'un/a auxiliar de conversa a primària, secundària i batxillerat; l'ampliació d'hores d'anglès en alguns cursos; l'ampliació de l'oferta d'extraescolars en anglès, tant per a Primària com per a Secundària; la presentació d'alumnes als exàmens de la Universitat de Cambridge.

Seguint en aquest camí, volem tornar-vos a oferir la possibilitat de fer activitats durant l'estiu: campaments en anglès per a primària, estades en famílies o en residències a Anglaterra, per a l'alumnat d'ESO i intercanvis amb una escola d'Estats Units amb l'alumnat que el curs vinent faci batxillerat en el nostre centre.