La nostra ESO‎ > ‎

Presentació

La secundària és la darrera etapa de l'educació bàsica obligatòria. Comprèn quatre cursos acadèmics i s'organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l'orientació acadèmica posterior i/o la integració a la vida laboral. L'alumnat que ha completat satisfactòriament l'educació secundària obligatòria té la possibilitat de continuar estudis en batxillerat, en la formació professional de grau mitjà o d'accedir al món laboral.  
L’especial preocupació per atendre les necessitats que presenta la diversitat del nostre alumnat és, sens dubte, un dels reptes més importants als què ens hem d’enfrontar com a professionals dedicats a l’ensenyament, sempre intentant donar respostes positives i viables al principi d’escola oberta, comprensiva i integradora.

L’atenció a la diversitat és un projecte que a l’escola i al llarg dels últims cursos ha anat guanyant rellevància i s’ha anat consolidant en l’aspecte organitzatiu. A més de ser un dels eixos vertebradors més importants que contempla la legislació vigent és un dels pilars de l’Estil Metodològic de l’Escola Pia.

HORARI:
1r a 4t d’ESO:
Dilluns i dimarts de 8 a 13:30 h i de 15 a 17 h
Dimecres de 8 a 13.30 h
Dijous i divendres de 8 a 14:30 h