24-3-1866   Testament, a Cuba, de Salvador Samà i Martí.
31-6-1876   Permís del Govern per a obrir el col·legi.
23-8-1877   Es posa la primera pedra del Col·legi Samà.
23-9-1879   Benedicció del col·legi Samà.
1-9-1887   La primera comunitat viu ja a les Escoles Ventosa. El Pare Eduard Llanas n'és nomenat Rector.
22-9-1887   Comencen les obres del Col·legi Samà.
1-12-1887   Comencen les classes a les Escoles Ventosa.
10-3-1890   Inauguració de la Capella.
21-9-1906
  S'obre una sucursal a l'antic col·legi d'escolàpies, al carrer Sant Gervasi, 62.
 15-3-1908   Es crea l'"Asociación Calasancia" i, poc després, la seva revista El Calasancio.
 30-9-1922   Es tanca la sucursal del carrer Sant Gervasi.
 8-8-1933   Es crea la Mútua Escolar Manel de Cabanyes.
 1-9-1933   Les classes de Batxillerat es fan a l'Acadèmia del carrer de Francesc Sales, número 54.
 13-11-1933   Alumnes i comunitat són trets del Col·legi Samà.
 16-11-1933   Es torna a llogar l'antiga sucursal per poder fer classes.
 31-8-1935   Es lloga per a les classes una casa al carrer de Sant Joan, número 72.
22-7-1936
  Començada la revolució, la comunitat es dispersa.
 9-2-1939   Acaba la guerra, el Pare Pagès torna a Vilanova.
 20-2-1939   El Col·legi Samà és tornat a l'Escola Pia.
 15-9-1939   Recomencen les classes.
 28-9-1948   Es fa una reforma de la Capella.
 21-6-1953   Commemoració del 75è aniversari del Col·legi Samà.
 29-8-1961   Es decideix suprimir l'Internat.
 30-4-1965   Es celebren a Vilanova i Sitges els IV Jocs Esportius Escolapis.
 25-8-1965   Es concedeix valor oficial al Batxillerat elemental del Col·legi.
 31-5-1966   Es concedeix valor oficial al Batxillerat superior del Col·legi.
 1-6-1976   Se suprimeix el Batxillerat al Col·legi Samà.
 19-9-1977   La Cooperativa Escolar E. C. Ricart torna a fer classes de Batxillerat al Col·legi Samà.
1-12-1977
  Es commemora el Centenari del Col·legi.
 30-9-1989   La Cooperativa Escolar E. C. Ricart es dissol i el Col·legi comença a impartir B.U.P.
 15-9-1992   Es comença a impartir l'Educació Infantil i Primària (de reforma).
 16-9-1995   Es comença a impartir l'Educació Secundària Obligatòria (de reforma).
 15-9-1997   Acabada la implantació de l'ESO, es comencen a impartir els Batxillerats Tecnològic i Científic.
 30-8-2002   L'Ajuntament atorga la Medalla de la Ciutat a l'Escola Pia.
 27-11-2003   Celebració del 125è aniversari de la fundació de l'Escola Pia.
 15-9-2004   D'acord amb la normativa vigent, es comença a impartir Batxillerat Humanístic Social (de nova implantació) juntament amb el Científic i el Tecnològic.
 12-9-2007   Comença la implantació de la LOE a l'Educació Primària i a l'Educació Secundària Obligatòria.
 15-9-2008   Finalitza la implantació de la LOE a l'Educació Secundària Obligatòria.
Comença la implantació de la LOE a l'Educació Secundària Postobligatòria.
 14-9-2009   Finalitza la implantació de la LOE a l'Educació Primària i a l'Educació Secundària Postobligatòria.
 12-9-2012   Comencen a impartir-se cursos de preparació per a l'accés a Cicles Formatius de Grau Superior i per a l'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
 13-9-2013   S'inicien els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).