Breu història

La coral Moixaina de l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú va néixer el juny de 1984.

Aquella iniciativa va arrelar i la coral, a poc a poc i modestament, va començar la seva vida musical. Al principi eren pocs cantaires, predominaven més les dones i les peces interpretades eren senzilles i a dues veus.

De mica en mica l’agrupació va anar creixent i avui la formen més de cinquanta cantaires d’una gran diversitat en tots els aspectes: d’edat, de coneixements musicals, de tarannà i d’habilitats específiques. El nostre repertori es variat i hi sovintegen les peces tradicionals catalanes, a la vegada que de cantautors actuals.

L’Alexandre Urpí és el seu director des del primer dia i el treball i la convivència constant ha proporcionat a aquest grup humà un peculiar esperit. Ell mateix explica així la filosofia de la coral:

Tota agrupació humana té unes característiques que la defineix. Nosaltres tenim un doble objectiu: l’humà i el musical, així, en aquest ordre. Ens és tant important la convivència com el cant coral. Podríem dir que fem convivència humana a través de l’excusa del cant. D’ací, com que no perseguim fites exclusivament musicals, anem millorant de mica en mica, sense angoixes per ser els millors i tenim les portes obertes per a tothom qui senti el gust de compartir la música, sense requisits previs de distincions de cap tipus.

La coral ha efectuat diverses cantades i concerts arreu de Catalunya, ha viatjat a Mallorca i al País Basc. És membre de la FCEC (Federació Catalana d’Entitats Corals) des de 1991.