Presentació


PEL QUE FA AL PROJECTE AGENDA 21

El projecte d’Agenda 21 té el seu origen en la Conferència Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible organitzada per les Nacions Unides a Rio de Janeiro (Brasil) al 1992, aquesta trobada també és coneguda com la Cimera de la Terra. Es tractava de recolzar iniciatives per construir un model de desenvolupament sostenible pel segle XXI.

Aquest projecte va ser subscrit per 172 països membres de les Nacions Unides. Aquests pisos es van comprometre a l’aplicació de polítiques ambientals, econòmiques i socials en l’àmbit local. Cada localitat desenvolupa la seva pròpia Agenda 21 Local, en la que cal que es vegin implicats ciutadans, empreses i organitzacions socials per tal de consensuar polítiques sostenibles per cada municipi.

Podríem dir que l’Agenda 21 és un projecte global que es porta a la pràctica de manera local. És per aquest motiu que la participació ciutadana resulta imprescindible, tot i que des de les institucions i organitzacions locals cal facilitar i afavorir aquesta participació.

L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat.


PEL QUE FA A LA NOSTRA ESCOLA ...

L’Escola Pia Vilanova participa en aquest projecte des dels seus inicis ja que els valors que es promouen entre l’alumnat com la responsabilitat, ser reflexius, crítics, respectuosos, morals o compromesos coincideixen plenament amb les actituds de l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya.


PEL QUE FA AL NOSTRE PROJECTE ...

El 30 d’octubre de 2011 els centres educatius del municipi varem signar l’Acta de renovació del compromís de l’Agenda 21 Escolar pel curs 2012-2013.