Wegwijs in de Vier Winden

1.  Organigram

2.  Omgeving van de school

(klik op de kaart om te vergroten)

3.  Zorg

4.  Werkgroepen

5.  Samen tot aan de meet

6.  Schoolreglement
 • 20 gouden regels van de Vier Winden
7.  Communicatiekanalen

a. Schoolniveau:
  • Google-agenda
Er zijn verschillende thematische agenda's die gedeeld worden. Via een google-account kan je deze bekijken en/of bewerken. Elke agenda start met "4W:". Hierna wordt er gespecificeerd welke inhoud de agenda heeft. Sommige agenda's zijn openbaar, anderen enkel voor intern gebruik. Sommige agenda's kan je als leerkracht aanpassen, anderen enkel bekijken.
Wanneer je een extra-muros activiteit of speciale klasactiviteit (bvb. een openklasdag) organiseert, plaats je deze in "4W: Bijzondere klasactiviteiten". Hoe je dit doet zie je hier

  • Kalender per maand:
Elke maand gaat er een papieren kalender mee naar huis met de activiteiten van de komende maand. Deze wordt opgemaakt a.d.h.v. de Google agenda. Staat je klasactiviteit hierin, dan staat hij automatisch in deze kalender.
Maandelijks verschijnt dit blaadje voor de ouders, met heel wat specifieke informatie over de school- en ouderwerking. Enkele vaste rubrieken zijn:
 • De kalender van de volgende maand
 • Een woordje van de directie of van het voorzittersduo van de ouderraad
 • Een activiteitenkalender specifiek voor de ouders
 • Een samenvatting van de belangrijste onderwerpen van de ouderraad
 • Enkele 'echo's' uit de school
 • De rubriek 'Nu snap ik 'em', waarbij een actueel schoolthema wordt toegelicht
Dit maandbladje wordt afgedrukt in het Nederlands, Frans en Engels en ouders krijgen de keuze deze op papier (rood-roze afdruk, de kleur van de ouderraad) of via mail in de taal van hun keuze te ontvangen.
Sinds oktober 2012 zijn er ook twee Nederlandstalige versie. Het eerste exemplaar (NDL+) is in een iets eenvoudiger Nederlands uitgewerkt en in een iets groter lettertype, zodat ouders die niet Nederlandstalig zijn, toch een poging kunnen ondernemen.Het tweede exemplaar is wat uitgebreider en taliger uitgewerkt, voor mensen die graag lezen én met veel tijd ter beschikking.
  • BLAuwBLAadje (BlaBla):
Elk weekend verschijnt deze op het beveiligde deel van de website. Het is een communicatiemiddel voor de leerkrachten met enkel vaste rubrieken:
 • De agenda van de week
 • Wie er wanneer niet beschikbaar is
 • De grabbelton met allerlei informatie vanuit de school
 • Wist-je-datjes
 • Ik dacht het maar... 

b. Klasniveau:
  • Brieven naar ouders:
Om een duidelijk communicatie naar ouders toe mogelijk te maken, worden boodschappen op een eenvormige wijze naar de ouders toe gecommuniceerd. Hiervoor bestaat een sjabloon, uitgewerkt in een word-document. Er worden ook pictogrammen gebruikt die speciaal voor onze school ontworpen werden. Je vindt het sjabloon en de pictogrammen op het beveiligde deel van de website onder oudercommunicatie.
Ook het sjabloon van de brief voor het oudercontact vind je er terug.

  • Kleuterportret (kleuterschool)   (SWP B.7.1)
Het doel van het kleuterportret? 

Door middel van een beeld - een kleuterfiguur en een hinkelspel - wordt er een duidelijk kader aangeboden om alles wat van belang kan zijn voor de begeleiding van de kleuters in je klas, op een duidelijke en overzichtelijke manier bij elkaar te brengen. Je vindt het sjabloon (in publiceer opgemaakt) onder oudercommunicatie > kleuterportret.

Doordat dit kleuterportret regelmatig wordt ingevuld (3 keer per schooljaar) krijg je een duidelijker beeld van de evolutie van het welbevinden, de betrokkenheid, en de ontwikkeling van de kleuters doorheen het schooljaar.

Een middel om met ouders in communicatie te gaan.
De ouders hebben immers ook een beeld van hun kind. Dit vanuit hun ervaringen met het kind in de thuissituatie.
De ouders kunnen het beeld van de leerkrachten aanvullen en verbreden.

Afname:
- 1e trimester: december (over de periode: september, oktober, november)
- 2de trimester: april (over de periode: januari, februari, maart) – dit kan enkel voor de zorg-kleuters
- 3de trimester: juni (over de periode: mei, juni)

  • Rapport (lagere school)  (SWP B.7.2)
Het rapport is één van de middelen waardoor de ouders op de hoogte blijven van de schoolvorderingen van hun kind. Vele ouders hechten hieraan zeer veel belang. Bij het begin van het schooljaar worden de data (donderdagen voor de vakantie) afgesproken waarop het rapport besproken wordt op het individueel oudercontact (zie google agenda).


Ter voorbereiding van dit oudercontact, wordt het rapport woensdag meegegeven aan de leerlingen, zodat ze het samen met hun ouders op voorhand kunnen bekijken en bespreken, en eventuele vragen voorbereiden.
De gegevens voor de rapporten vanuit observaties en testen worden systematisch opgenomen in het onderdeel ‘Volgen - rapporten’ van het softwareprogramma ‘2thePoint’.

De rapporten zitten in een mapje, met de volgende onderdelen, in opgesomde volgorde:
- De afdruk van de gegevens ingebracht in 2thePoint op blauw papier, lettertype ‘Verdana’, grootte 10.
- Een blad waarop feedback van de leerling en ouders geschreven kan worden.
- De toetsen die werden afgenomen, in volgorde van de opsomming in het rapport. 
Deze rapporten worden ten laatste dinsdag afgegeven aan de directie, zodat deze de rapporten indien mogelijk kan uitdelen in de verschillende klassen.
De rapporten worden ter kennisname ondertekend door de ouders (met de mogelijkheid tot reflectie). De leerkrachten bewaren de rapporten van de leerlingen in de klas.

Quotering
De verschillende onderdelen (leervorderingen, attitudes en vaardigheden) worden aangeduid met een letteraanduiding (zie ook SWP II.B.6)

A:  zeer goed beheerst
B:  voldoende beheerst
C:  bijna beheerst
D:  onvoldoende beheerst


8.  Didactische afspraken

VIII. Didactische afspraken


Projecten op onze school
 • "Openbaar"
 • "Intern"

Comments