Vacature directie

[Pdf-versie onderaan]
Vacature voor het ambt van               
Directie kleuter- en lagere school 
in de basisschool Vier Winden te Sint-Jans-Molenbeek 

De Vier Windenschool is een dynamische Nederlandstalige basisschool in het hartje van oud Molenbeek. De meeste leerlingen wonen in de buurt. Die wordt net als de school steeds diverser. Grote verscheidenheid aan culturen, overtuigingen en achtergronden komen samen in onze school.

Het leerkrachtenteam is dynamisch en zet zich ten volle in om kwalitatief onderwijs te geven aan al de leerlingen. Directie en leerkrachten werken samen om vernieuwende methodes toe te passen om het schoolklimaat en het onderwijsaanbod te verbeteren (bv in het schooljaar 2016-2017 starten we met het KiVa-programma).

Als brede school delen we ons schoolgebouw en organiseren we atelierwerkingen, naschoolse activiteiten en andere projecten met buurtpartners zoals Circus Zonder Handen, KunstenFestivalDesArts, het Huis van Culturen van Molenbeek, die een meerwaarde betekenen voor de kinderen en voor de buurt. Wij streven naar een open en participatief schoolklimaat waarin bestuur, directie, leerkrachten, ouders en kinderen samen de school maken.

Onze school maakt deel uit van het ‘Vlaams Lasalliaans Perspectief’, de lekenorganisatie die gegroeid is uit de congregatie van de ‘broeders van de Christelijke Scholen’ en participeert hierin actief. Daarnaast behoort onze school ook tot de scholengemeenschap Klaveren 7.

 • Wij zijn op zoek naar een voltijdse directie voor onze school. Op basis van ons pedagogisch project hebben we het onderstaande profiel voor deze functie voor ogen:
 • Je hebt een open kijk op de samenleving, op diversiteit, op verschillende overtuigingen en meningen.
 • •Je hebt oog voor de ongelijkheid in kansen en helpt kansen creëren en versterken.
 • •Alle betrokkenen in en rond de school vormen als groep de kracht: kinderen, collega's, ouders, de buurtpartners. Je maakt gebruik van deze kracht door participatie te stimuleren en door interne en externe verbindingen te leggen.
 • •Je bent gericht op het persoonlijke in de mens en in het bijzonder op de kinderen van onze school, met interesse en respect voor hun eigenheid en achtergrond.

 

Pedagogisch-didactisch beleid

 • • Je hebt een brede kennis van pedagogisch beleid van zowel de kleuterschool als de lagere school
 • • Je volgt de onderwijsvernieuwingen op, initieert en stimuleert ze in overleg met je team en je collega’s.
 • • Je stimuleert en motiveert voortdurend het team om de kwaliteitszorg te verbeteren, en hebt ervaring met pedagogische ondersteuning.  Je bevordert peer-to-peer leren.

 

Attitudes en communicatie

 • Je ben gedreven, toont leiderschap, functioneert als motor van de school, en kan een sterk leerkrachten team leiden.
 • Je bent luisterbereid, hanteert een actieve luisterhouding en zorgt dat ideeën van heel je team aan bod komen tijdens discussies.
 • Je bent discreet, een vertrouwenspersoon.
 • Je zorgt voor open en eerlijk communicatie. 
 • Je bent bereid om in wisselwerking met het leerkrachtenteam, ouders, en het schoolbestuur kritisch je beleid te analyseren en bij te sturen waar nodig.
 • Je zorgt voor een sterke teamspirit.  Je bevordert de samenwerking van collega’s.
 • Je kunt positieve, constructieve feedback geven en aanvaarden met het oog op verbetering.
 • Je bent bezorgd voor het welzijn en de ontplooiing van elke leerkracht in je team en beschikt over de nodige coachingsvaardigheden om dit te realiseren.
 • Je verzekert een goede communicatie en samenwerking met de ouders en stimuleert ouderbetrokkenheid.

Organisatie en financieel beleid

 • • Je beschikt over voldoende organisatorische kennis en vaardigheden voor de dagelijkse leiding van de school.
 • • Je bent resultaat- en toekomstgericht en kan planmatig werken.
 • • Je heb ervaring met het opbouwen van ‘partnerships’ en samenwerking met andere directies, scholen en organisaties.
 • • Je heb ervaring met het uitvoeren en opvolgen van een begroting en boekhouding en het dagelijks financieel beleid van een school (of je ben geïnteresseerd om dit te leren)
 • • Je heb ervaring met fondsenwerving en indienen van subsidiedossiers om schoolprojecten te kunnen realiseren.

Andere

 • • Je bezit het vereiste pedagogische diploma (minimaal bachelorniveau) en minimum 5 jaar onderwijservaring. Een ‘Diploma Hogere Opvoedkundige studies’ (DHOS) en/of werkervaring als algemeen directeur of pedagogish directeur is een extra troef.
 • • Je hebt voeling met het lesgeven in een grootstedelijke context; woon- en werkervaring in Molenbeek of Brussel is een extra troef.
 • • Je spreekt vloeiend en vlekkeloos Nederlands en hebt een goede mondelinge kennis van het Frans en het Engels.

 

Mocht je geïnteresseerd zijn voor deze vacature, richt dan je gemotiveerde kandidatuur per e-mail (met leesbevestiging) aan de huidige directie van de school, op het volgende adres: directie@vierwindenschool.be vóór woensdag 29 juni 2016.

Inhoud van je kandidatuur:

 •        Curriculum Vitae, met tenminste een referentie (met telefoonnummer).
 •        Motiveringsbrief
 •        Een korte (maximum 1 A4) uitleg over je mening en visie over: (1) zittenblijven, en (2) graadklassen.

Sollicitatiegesprekken gaan door op 1 juli 2016 vanaf 17:00. De gekozen kandidaten krijgen een uitnodiging op 30 juli 2016. Sollicitatiegesprekken gebeuren met een afvaardiging van het schoolbestuur, het personeel en de ouders van onze school.

Ċ
Karlien Tiebout,
25 jun. 2016 22:44