Voor ouders‎ > ‎

Ouderraad

Vacature/ oproep aan ouders

De ouderraad bestaat momenteel uit 1 lid. Er is dus een vacature!

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad denkt mee bij de invulling van thema-ouderavonden, kan een rol spelen bij de Open Dag en de organisatie van diverse schoolactiviteiten zoals een beroepenmarkt voor de leerlingen.

Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage, waarmee de school wordt gesteund in de kosten bij extra activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, schoolkamp en het schoolfeest.


De ouderbijdrage is vastgesteld op:

·           1e jaar leerlingen € 25,00 / jaar i.v.m. schoolkamp

·           2e t/m 5e jaar leerlingen € 17,50 / jaar

 

De bedragen die door de ouderrraad aan de school geschonken worden:

·           Sinterklaasbijdrage € 2,50 / leerling

·           Kerstbijdrage € 5,00 / leerling

·           Schoolfeest € 200,00 / jaar

·           Schoolkamp € 10,00 / leerling (1e jaars)

·           Mentoractiviteiten / sportdag € 15,00 / leerling

 

Nieuwe leden

De ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders die lid willen worden en actief willen meedenken over onder andere de thema-ouderavond en extra activiteiten zoals een beroepenmarkt.


De ouderraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar en het streven is dat van ieder leerjaar minimaal 1 ouder deelneemt.

De ouderraad is bereikbaar via ouderraad-vcs@viertaal.nl

Voor vragen over de ouderraad kunt u contact opnemen met locatieleider Iris van der Burgh

e-mail: i.vanderburgh@viertaal.nl