Voor ouders‎ > ‎

DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)

De deelmedezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. 

In de raad zitten vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de medewerkers (de personeelsgeleding). De DMR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene bevoegdheden zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.

De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht
Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de DMR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de DMR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de DMR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Samenstelling DMR

 - (voorzitter) Ouder Burg. de Wildeschool
 Mary Koster     Ouder Burg. de Wildeschool
 Carina Boode Logopedist Burg. de Wildeschool
 Kelly Roos     Ouder Burg. de Wildeschool
 Liesbeth Bouman Ambulant Begeleider Cluster 2 Noord Holland Noord
 Janet Bruin Leerkracht Burg. de Wildeschool
 --
--

Er zijn tevens nog openstaande vacatures voor meerdere ouderleden

E-mailadres DMR: 
dmr-viertaal-regionhn@viertaal.nl

Vergaderdata schooljaar 2018-2019
  • wordt binnenkort bekend gemaakt.
  • -
* De goedgekeurde notulen en agenda's zijn hieronder te downloaden
Ċ
Rana Keskin,
25 jan. 2016 04:49
Ċ
Rana Keskin,
24 mrt. 2016 05:51
Ċ
Rana Keskin,
21 apr. 2016 00:45
Ċ
Rana Keskin,
27 mei 2016 02:14
Ċ
Rana Keskin,
27 jun. 2016 00:21
Ċ
Rana Keskin,
20 sep. 2016 05:19
Ċ
Romana Wegman,
19 jan. 2017 04:54
Ċ
Romana Wegman,
19 jan. 2017 02:46
Ċ
Romana Wegman,
19 jan. 2017 05:24
Ċ
Romana Wegman,
26 jan. 2017 06:25
Ċ
Romana Wegman,
10 mrt. 2017 07:12
Ċ
Romana Wegman,
5 mrt. 2017 11:58
Ċ
Romana Wegman,
19 apr. 2017 22:59
Ċ
Romana Wegman,
28 mei 2017 23:04
Ċ
Romana Wegman,
5 jul. 2017 05:02
Ċ
Romana Wegman,
5 jul. 2017 05:03
Ċ
Romana Wegman,
11 sep. 2017 23:08
Ċ
Romana Wegman,
15 feb. 2018 03:50
Ċ
Sheila van Rijssen,
1 mrt. 2019 04:40
Ċ
Sheila van Rijssen,
1 mrt. 2019 04:28
Ċ
Sheila van Rijssen,
25 jun. 2019 02:03