Voor ouders‎ > ‎

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling proberen we een zorgvuldige behandeling van uw klacht te garanderen. Bij een klacht kunt u in eerste instantie contact opnemen met de betrokken medewerker, de zorgcoördinatoren of de directeur van de school. Gelukkig kunnen de meeste klachten in onderling overleg naar tevredenheid worden afgehandeld. Is dit niet mogelijk of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling (volledige versie van VierTaal). U kunt daarbij denken aan klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie.

De school heeft een vertrouwenspersoon aan wie u uw klacht kunt melden.
Deze vertrouwenspersoon is mevrouw Jiska Bais (schoolpsycholoog/orthopedagoog), te bereiken via school op telefoonnummer 0224-214071.