Voor leerlingen‎ > ‎

Vakanties

VAKANTIES 2018-2019
Herfstvakantie         22-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie         24-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 24-02-2019
Goede Vrijdag         19-04-2019
Meivakantie (incl 2e Paasdag) 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartsdag 30-05-2019
Tweede Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie         15-07-2019 t/m 25-08-2019


Studiedagen
woensdag 31-10-2018 donderdag 14-03-2019
maandag 26-11-2018 vrijdag 31-05-2019
vrijdag 25-01-2019 dinsdag         11-06-2019
maandag 11-02-2019 vrijdag 12-07-2019
 

Verkorte lesdagen/lesweken 2018-2019

VierTaal College Schagen hanteert dit schooljaar vier korte lesweken en twee korte lesdagen. In deze weken/dagen zijn de leerlingen na het 4e lesuur, vanaf 12.05 uur vrij.


Dit betreft schooljaar 2018-2019 de volgende weken en dagen:

week 36                    3 september t/m 7 september 2018

week 47                19 november t/m 23 november 2018

verkorte lesdag          21 december (halve dag: vrij vanaf 12.05)

week 6        4 februari t/m 8 februari 2019

verkorte lesdag          7 mei (halve dag: vrij vanaf 12.05 vrij)                 

week 25        17 juni t/m 21 juni 2019Aanvraag extra schoolverlof
De leerplichtwet biedt geen ruimte voor snipperdagen en/of verlofdagen buiten de schoolvakanties om. Voor gewichtige omstandigheden kunt u buitengewoon verlof krijgen van de directeur. Hieronder vallen sommige jubilea en wettelijke verplichtingen.
 
Voor het aanvragen van buitengewoon verlof gelden bij ons op school de volgende regels:
  • aanvragen voor verlof worden schriftelijk gedaan op het daartoe bestemde formulier
  • voor verlof van meer dan tien dagen zal, naast de directeur, ook de leerplichtambtenaar toestemming moeten geven
  • ongeoorloofd verzuim moet aan de leerplichtambtenaar worden gemeld
 
Aanvragen extra schoolverlof
Het formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties dient minimaal 6 weken voorafgaand aan het verlof, GETEKEND bij het secretariaat ingeleverd te zijn.
Eén van de medewerkers van het secretariaat zorgt voor verwerking van uw aanvraag en koppelt terug of het wel / niet toegezegd is door middel van het retour zenden van een kopie van uw aanvraag met / zonder toezegging.