Voor leerlingen‎ > ‎

Leerlingenraad

De LR komt 1 keer in de twee weken op maandag tijdens de grote pauze bij elkaar tenzij er redenen zijn om vaker bij elkaar te komen. De LR vertegenwoordigt de leerlingen in hun wensen, maar ook hun op- of aanmerkingen over de gang van zaken op school. Zij organiseren ook het schoolfeest en denken actief mee over de invulling van de open dagen en andere schoolactiviteiten. De LR overlegt daarnaast een aantal keren per jaar rechtstreeks met de directie.

Tijdens de vergaderingen wordt er gewerkt met een agenda en notulen met als doel structuur in de organisatie van de LR te brengen. Daarnaast leren de leerlingen hiermee meteen een nieuwe en handige vaardigheid.

De LR zorgt in de schoolkantine “Happykitchen4you” op alle maandagen tegen een kleine vergoeding voor heerlijke tosti’s en soep voor zowel leerlingen als docenten. Claartje Konijn assisteert de leerlingen van de LR die telkens per tourbeurt in de keuken bij alle keukenactiviteiten helpen zoals bereiden, rondbrengen, afrekenen, opruimen en schoonmaken.

Samenstelling Leerlingenraad Schooljaar 2018-2019

De Leerlingen Raad (LR) van VierTaal College Schagen bestaat uit maar liefst 11 super enthousiaste leerlingen! De samenstelling is nu als volgt:

NaamFunctie      Klas 
Tabarek Dahhan
Martiano van Aarle Anne Marie Kroeb
Cheyenne Groot
Robine van Helvoort
Can Kara
Bas de Groot
Troy Elzinga
Douwe Ploeg
Danishya Kolenbrander
Luan Altena
Alice van Noppen
Claartje Konijn
Voorzitter Vice-Voorzitter Penningmeester Lid Lid Lid Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Begeleider (LR algemeen) Begeleider (keuken)
3A
3P
4P
4P
3P
3A
2P
2P
2P
1A
1A

3A(docent/mentor)
Onderwijsassistent