Aanmelding en toelating

Intensief onderwijsarrangement cluster 2 

Een leerling met een intensief onderwijsarrangement cluster 2 kan worden toegelaten tot VierTaal College Schagen. Een leerling met een medium of licht onderwijsarrangement cluster 2 komt in aanmerking voor ambulante begeleiding binnen het regulier onderwijs (PO/VO/MBO). Meer informatie over de ambulante begeleiding vindt u hier: Ambulante Dienst Schagen

Kennismaken met VierTaal College Schagen?

Rondleiding, proeflessen, individueel gesprek, informatie-avond

Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een rondleiding en een individueel gesprek.
Elk jaar is er een informatie-avond voor belangstellende (nieuwe) ouders en zijn er proeflessen voor leerlingen van groep 7, 8. 
Alle belangstellende leerlingen (en ouders, opa's, oma's, vriendjes etc.) kunnen tijdens de Open Dag en de Open Middag kennismaken met VierTaal College en een kijkje nemen in de klas.
Voor de leerlingen die instromen in de eerste klas van VierTaal College Schagen is er in juni/juli een kennismakingsavond waarbij wordt kennis gemaakt met de nieuwe klas en de mentor.

Foto: Proefles Techniek

Data schooljaar 2018-2019
Informatie avond nieuwe ouders van leerlingen uit groep 7 en 8: 2 oktober 2018, 19.00-20.00
Proefochtend voor leerlingen: 7 november 2018, 10.00-12.30
Open Dag: 18 januari 2019, 13.00-14.30 + 19.00-20.30
Open Middag: 6 maart 2019, 13.00-14.30

Heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact met ons op.

Aanmeldprocedure

Voor alle vragen over de aanvraag van een onderwijsarrangement of Consultatie en Advies (C&A) voor leerlingen met een auditief en/of communicatieve beperking verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met ons aanmeldpunt: 

Marianne van Duivenvoorde, trajectbegeleider.
Zij houdt telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Telefoon: 0224 - 299594
E-mail: m.vanduivenvoorde@viertaal.nl

Voor de indicatiecriteria verwijzen wij naar: Indicatiecriteria auditief en/of communicatief beperkte leerlingen Zie voor meer informatie ook de website: www.simea.nl 

Aanmeldpakket

Als uw kind een intensief onderwijsarrangement heeft verkregen, dan kunt u uw zoon/dochter vervolgens aanmelden bij de school via e-mailadres: viertaalcollegeschagen@viertaal.nl

Het aanmeldpakket bestaat uit de volgende formulieren en zijn tevens onderaan deze pagina te downloaden:
1. Aanmeldingsformulier voor de persoonsgegevens van uw kind
2. Toestemmingsverklaring voor het opvragen van informatie bij verschillende instanties
3. Verklaring Portretrecht

Daarnaast ontvangen wij graag de volgende documenten:
1. Kopie paspoort/identiteitskaart
2. Recente pasfoto
De formulieren kunnen verzonden worden aan VierTaal College Schagen, Hoep 28, 1741 MC te Schagen. 

Intakegesprek, OPP (Ontwikkelingsperspectief), kennismakingsavond

Na aanmelding worden ouder(s)/verzorger(s) en kind uitgenodigd voor een 'intake gesprek'. 
Aan de hand van alle documenten, gegevens, adviezen en informatie vanuit het gesprek wordt door ons een ontwikkelingsperspectief (OPP) met uitstroomniveau opgesteld. Dit wordt met ouders en kind besproken.
In juni/juli is er voor nieuwe leerlingen een kennismakingsavond waarbij kennis wordt gemaakt met de nieuwe klasgenoten en de mentor.

Vragen over aanmelding?

Heeft u vragen over aanmelding dan kunt u contact met ons opnemen.
T: 0224 - 299594

ĉ
Rana Keskin,
12 feb. 2016 03:09
ĉ
Rana Keskin,
12 feb. 2016 03:09
ĉ
Rana Keskin,
12 feb. 2016 03:05