VierTaal College Den Haag

Het VierTaalcollege Den Haag: Spraakmakend onderwijs

Het VierTaal College is een school voor leerlingen met gehoorbeperkingen of problemen met spraak en taal.
We gaan uit van de talenten van de leerlingen. We zijn een kleine school met kleine groepen, waardoor we veel individuele aandacht kunnen geven aan de leerlingen. We zijn een nieuwe school en staan open voor alle nieuwe ontwikkelingen en impulsen.

Kortom: wij bieden modern onderwijs in een stimulerende, uitdagende leeromgeving.
Het onderwijs op het VierTaal College is afgestemd op de auditieve en communicatieve ondersteuningsbehoeften van de leerlingen:
  • Veilige en uitnodigende situaties om te communiceren
  • Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid
  • Visuele ondersteuning
  • Overleg en afstemming tussen logopedist en leerkracht
  • Extra aandacht voor het taalonderwijs: veel oefenen, herhalen, differentiatie in leerstofaanbod en verwerking.
Het VierTaalcollege Den Haag is een school met veel expertise op het gebied van taalontwikkeling, met gerichte kennis in huis voor de gecombineerde problematiek van autisme en taalontwikkeling. De leerkrachten van het VierTaalcollege Den Haag zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen die slechthorend zijn of een spraak-taalstoornis hebben.

Actueel

twitterbutton.nlAfbeeldingsresultaat voor facebook twitter icon


viertaalcollege.magister.net
https://drive.google.com/open?id=0B_f6rmP1pBlvdXBkSXdtSk5OX0swRGZ5MV9QOTRaOFpyZzRr


Verslagen van de ouderklankbordgroep kunt u lezen door op onderstaande afbeelding te klikken.Ouderklankbordgroep


Mevrouw Dubbeldam is met ingang van dit schooljaar oudercoördinator. Zij is degene die samen met de werkgroep ouderbetrokkenheid (medewerkers VierTaal College) en de ouderklankbordgroep (ouders van het VierTaal College), het beleid rondom ouder-betrokkenheid vorm gaat geven.

De ouderklankbordgroep is vorig jaar tweemaal bij elkaar geweest en alle leden hebben toegezegd ook dit jaar weer mee te willen doen. Graag stel ik de ouders van de ouderklankbordgroep aan u voor:

dhr. Kumar

dhr. el Hallauzi

mw Haverkort

mw Akbulut

mw. Robbenmond.


De bijeenkomsten voor dit jaar zijn gepland op vrijdag van 19:00-20:00 uur op:

1 september 2017, 3 november 2017, 19 januari 2018, 13 april 2018.

Mocht u interesse hebben dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de oudercoördinator. Zij is wekelijks telefonisch bereikbaar op tel.nr 070-3803586 op maandag 08:30 - 10:00 uur en dinsdag 13:00 - 14:30 uur. En per mail is ze dagelijks bereikbaar voor vragen via het e-mailadres: c.dubbeldam@viertaal.nlOpening van het nieuwe gebouw een feit.

Gisteren is onder het toeziend oog van bijna 300 aanwezigen het nieuwe gebouw van het VierTaal College en het Piramide College geopend door wethouder Saskia Bruines.

Tijdens de openingshandeling onthulde zij een Mega Virtual Reality Bril. Deze app voor de smartphone waarin de werkelijke- en virtuele ruimten elkaar aanvullen is ontworpen door kunstenaar Sander Veenhof samen met de leerlingen uit de kunstwerkgroepen van beide scholen.

Na toespraken van de wederzijdse directies werden de confetti kanonnen afgeschoten en was de officiële opening een feit.