VierTaal College Den Haag

Het VierTaalcollege Den Haag: Spraakmakend onderwijs

Het VierTaal College is een school voor leerlingen met gehoorbeperkingen of problemen met spraak en taal.
We gaan uit van de talenten van de leerlingen. We zijn een kleine school met kleine groepen, waardoor we veel individuele aandacht kunnen geven aan de leerlingen. We zijn een nieuwe school en staan open voor alle nieuwe ontwikkelingen en impulsen.

Kortom: wij bieden modern onderwijs in een stimulerende, uitdagende leeromgeving.
Het onderwijs op het VierTaal College is afgestemd op de auditieve en communicatieve ondersteuningsbehoeften van de leerlingen:
  • Veilige en uitnodigende situaties om te communiceren
  • Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid
  • Visuele ondersteuning
  • Overleg en afstemming tussen logopedist en leerkracht
  • Extra aandacht voor het taalonderwijs: veel oefenen, herhalen, differentiatie in leerstofaanbod en verwerking.
Het VierTaalcollege Den Haag is een school met veel expertise op het gebied van taalontwikkeling, met gerichte kennis in huis voor de gecombineerde problematiek van autisme en taalontwikkeling. De leerkrachten van het VierTaalcollege Den Haag zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen die slechthorend zijn of een spraak-taalstoornis hebben.

Actueel

twitterbutton.nlAfbeeldingsresultaat voor facebook twitter icon


https://drive.google.com/file/d/0B_f6rmP1pBlvYnZSWmhhUG02bXlKOGNseWtPa05JVEM5blow/view?usp=sharing
Ouderavond ouderbetrokkenheid

https://docs.google.com/document/d/15WHAa8aCV10cFAppciqI9QEeNDhBEq86TSCeRRNdboY/edit?usp=sharing

Op 18 april is er op het VierTaalcollege een ouderavond gehouden over ouderbetrokkenheid. De opkomst was 9,4 %. Tijdens deze avond is er uitgelegd wat ouderbetrokkenheid is, wat hier in veranderd kan worden en is de enquête besproken die door 20 % van de ouders was ingevuld. 

Aansluitend zijn ouders en leerkrachten in kleine groepjes met elkaar in gesprek gegaan over hoe zij invulling denken te geven aan de verschillende onderwerpen die besproken zijn. Deze zijn geïnventariseerd en worden meegenomen naar de eerste bijeenkomst van de ouderklankbordgroep, om daar verder uitgewerkt te worden. 

We zijn dan  ook ontzettend trots om te kunnen vertellen dat alle aanwezige ouders (5 personen) zich bereid hebben verklaard om voor de zomervakantie tweemaal bij elkaar te komen  om de eerste plannen te maken hoe we ouderbetrokkenheid vorm kunnen gaan geven. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de wensen van de ouders. 

Op vrijdag 19 mei en 16 juni zijn er twee bijeenkomsten gepland van 18:30-19:30 uur. Mocht ook u ondertussen interesse hebben om u aan te sluiten dan bent u uiteraard van harte welkom. U kunt zich aanmelden via c.vandertak@viertaal.nl of c.dubbeldam@viertaal.nl

 Na de zomervakantie hopen we de eerste stappen te gaan zetten richting ouderbetrokkenheid 3.0!

Opening van het nieuwe gebouw een feit.
Gisteren is onder het toeziend oog van bijna 300 aanwezigen het nieuwe gebouw van het VierTaal College en het Piramide College geopend door wethouder Saskia Bruines.

Tijdens de openingshandeling onthulde zij een Mega Virtual Reality Bril. Deze app voor de smartphone waarin de werkelijke- en virtuele ruimten elkaar aanvullen is ontworpen door kunstenaar Sander Veenhof samen met de leerlingen uit de kunstwerkgroepen van beide scholen.

Na toespraken van de wederzijdse directies werden de confetti kanonnen afgeschoten en was de officiële opening een feit.