VierTaal College Den Haag

Het VierTaalcollege Den Haag: Spraakmakend onderwijs

Het VierTaal College is een school voor leerlingen met gehoorbeperkingen of problemen met spraak en taal.
We gaan uit van de talenten van de leerlingen. We zijn een kleine school met kleine groepen, waardoor we veel individuele aandacht kunnen geven aan de leerlingen. We zijn een nieuwe school en staan open voor alle nieuwe ontwikkelingen en impulsen.

Kortom: wij bieden modern onderwijs in een stimulerende, uitdagende leeromgeving.
Het onderwijs op het VierTaal College is afgestemd op de auditieve en communicatieve ondersteuningsbehoeften van de leerlingen:
  • Veilige en uitnodigende situaties om te communiceren
  • Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid
  • Visuele ondersteuning
  • Overleg en afstemming tussen logopedist en leerkracht
  • Extra aandacht voor het taalonderwijs: veel oefenen, herhalen, differentiatie in leerstofaanbod en verwerking.
Het VierTaalcollege Den Haag is een school met veel expertise op het gebied van taalontwikkeling, met gerichte kennis in huis voor de gecombineerde problematiek van autisme en taalontwikkeling. De leerkrachten van het VierTaalcollege Den Haag zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen die slechthorend zijn of een spraak-taalstoornis hebben.

Actueel

twitterbutton.nlAfbeeldingsresultaat voor facebook twitter icon


viertaalcollege.magister.net
https://drive.google.com/open?id=1HAvCQHIrzhEoAfEtTtRN37EG61Ci1vM1