VierTaal College Den Haag

Het VierTaalcollege Den Haag: Spraakmakend onderwijs

Het VierTaal College is een school voor leerlingen met gehoorbeperkingen of problemen met spraak en taal.
We gaan uit van de talenten van de leerlingen. We zijn een kleine school met kleine groepen, waardoor we veel individuele aandacht kunnen geven aan de leerlingen. We zijn een nieuwe school en staan open voor alle nieuwe ontwikkelingen en impulsen.

Kortom: wij bieden modern onderwijs in een stimulerende, uitdagende leeromgeving.
Het onderwijs op het VierTaal College is afgestemd op de auditieve en communicatieve ondersteuningsbehoeften van de leerlingen:
  • Veilige en uitnodigende situaties om te communiceren
  • Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid
  • Visuele ondersteuning
  • Overleg en afstemming tussen logopedist en leerkracht
  • Extra aandacht voor het taalonderwijs: veel oefenen, herhalen, differentiatie in leerstofaanbod en verwerking.
Het VierTaalcollege Den Haag is een school met veel expertise op het gebied van taalontwikkeling, met gerichte kennis in huis voor de gecombineerde problematiek van autisme en taalontwikkeling. De leerkrachten van het VierTaalcollege Den Haag zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen die slechthorend zijn of een spraak-taalstoornis hebben.

Actueel

twitterbutton.nlAfbeeldingsresultaat voor facebook twitter icon


https://drive.google.com/file/d/0B_f6rmP1pBlvSXpfbXNCQXBjMDV6WDNuTl8waWZwbWRXSDZv/view?usp=sharing

Ouderklankbordgroep

Afgelopen week is de ouderklankbordgroep voor de tweede maal bij elkaar gekomen. Met enthousiaste ouders hebben we gesproken over:

  • de informatiekaart die gebruikt gaat worden bij de startgesprekken in het nieuwe schooljaar 
  • het profiel en takenpakket van de oudercoördinator
  • mogelijke activiteiten voor volgend schooljaar en hoe we dit vorm zouden kunnen geven.

Dit schooljaar wil de ouderklankbordgroep afsluiten met het organiseren van een lunch voor de ouders, gemaakt door de PrO3-horecagroep. Deze lunch is op woensdag 28 juni.


Opening van het nieuwe gebouw een feit.

Gisteren is onder het toeziend oog van bijna 300 aanwezigen het nieuwe gebouw van het VierTaal College en het Piramide College geopend door wethouder Saskia Bruines.

Tijdens de openingshandeling onthulde zij een Mega Virtual Reality Bril. Deze app voor de smartphone waarin de werkelijke- en virtuele ruimten elkaar aanvullen is ontworpen door kunstenaar Sander Veenhof samen met de leerlingen uit de kunstwerkgroepen van beide scholen.

Na toespraken van de wederzijdse directies werden de confetti kanonnen afgeschoten en was de officiële opening een feit.