Home


Het VierTaal College Amsterdam is een openbare school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het VCA verzorgt praktijk-, vmbo en havo onderwijs. VCA biedt reguliere leerstromen aan in een aangepaste onderwijsomgeving.
Wij staan voor onderwijs op maat voor alle leerlingen van de doelgroep in Amsterdam en omgeving. Dat sluit aan op ons motto:

‘Gelijke kansen door verschil te maken’.


De school streeft naar een zo groot mogelijke communicatieve en sociale zelfstandigheid van de leerling door het bieden van zinvol en toekomstgericht onderwijs. Hierdoor kunnen leerlingen naar wens en aanleg een opleiding volgen en zo volwaardig en zelfstandig mogelijk hun plaats in de maatschappij vinden. De school heeft een uitgebreide zorgstructuur, inclusief een groot netwerk met externe partners.


Het is mogelijk om te beginnen in een startklas. De startklas is bedoeld om nog beter voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs en het ontwikkelingsperspectief zorgvuldig in de nieuwe situatie bij te stellen.
VierTaal College Amsterdam heeft bovendien plusklassen voor leerlingen die meer structuur nodig hebben. 


Wilt u kennismaken met VierTaal College Amsterdam? 
Vraag dan informatie aan of maak een afspraak via de administratie: T: 020 - 4 11 90 48.