Home

Social Schools


De Professor Burgerschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Bij ons op school zijn leerlingen welkom, in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Ze zijn slechthorend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.

Wij bieden: 
  • Een stimulerend pedagogisch klimaat dat de communicatie bevordert in een speciaal toegeruste, uitdagende leeromgeving. 
  • Intensieve logopedische behandeling en begeleiding. 
  • Ondersteuning van de gesproken taal met gebaren.
  • Lokalen voorzien van geavanceerde apparatuur waardoor de leerling de gesproken informatie beter kan opnemen en verwerken. 
  • Extra hulp op het gebied van de sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en communicatieve ontwikkeling van uw kind.

Informatie over de school
Ouders van een kind met een gehoorverlies zijn welkom om te komen kennismaken op school. In een gesprek krijgt u informatie over de school, en daarna kunt u in een groep kijken waarin leeftijdgenootjes van uw kind zitten. 
U kunt voor een intake gesprek contact opnemen met de school.

Met vriendelijke groet namens het team van de Professor Burgerschool,
Viola Laan

Sinds 1914
De school is genoemd naar Professor Hendrik Burger, die in 1914 pleitte voor het oprichten van een school voor "hardhoorenden". 
Zijn motivatie om te komen tot een aparte school voor "hardhoorenden" was om het onderwijs doelmatiger en vooral rechtvaardiger te maken. 
Slechthorendheid bij kinderen werd soms te laat herkend. Vaak werden deze kinderen bejegend als lui en/of dom. 

De ideeën van professor H. Burger zijn tot werkelijkheid gekomen. Op 9 september 1914 startte het onderwijs aan slechthorende kinderen in een gebouw aan de Plantage Parklaan te Amsterdam.