Welkom

Social Schools


De Professor Burgerschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Bij ons op school zijn leerlingen welkom, in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Ze zijn slechthorend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.

Wij bieden: 
  • Een stimulerend pedagogisch klimaat dat de communicatie bevordert in een speciaal toegeruste, uitdagende leeromgeving. 
  • Intensieve logopedische behandeling en begeleiding. 
  • Ondersteuning van de gesproken taal met gebaren.
  • Lokalen voorzien van geavanceerde apparatuur waardoor de leerling de gesproken informatie beter kan opnemen en verwerken. 
  • Extra hulp op het gebied van de sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en communicatieve ontwikkeling van uw kind.

Contact
Ouders van een kind met een gehoorverlies zijn welkom om te komen kennismaken op school. In een gesprek krijgt u informatie over de school, en daarna kunt u in een groep kijken waarin leeftijdgenootjes van uw kind zitten. U kunt voor een intake gesprek contact opnemen met de school.