Welkom

Wie zijn wij?

Ambulant begeleiders zijn gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten of orthopedagogen die bekend zijn met leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen.

Onze dienst werkt in de regio Noord-Holland-Noord. Onze dienst wordt bestuurd door Stichting VierTaal.

De ambulante dienst werkt met 3 regio’s:                 De Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Westfriesland. Onze ambulant begeleiders hebben regelmatig contact met de samenwerkingsverbanden en andere instanties zoals logopedisten, fysiotherapeuten en begeleiders binnen deze regio’s. Zodoende zijn zij goed op de hoogte van wat er speelt in de regio's.

Wat doet de ambulant begeleider?

Ambulante begeleiding kan bestaan uit zowel leerlingbegeleiding als schoolbegeleiding.

Leerlingbegeleiding

Ondersteuning bieden bij vakken waar de leerling moeite mee heeft als gevolg van de TOS (taalontwikkelingsstoornis) of slechthorendheid (SH). Bijvoorbeeld: 

 • verbeteren woordenschat en taalontwikkeling
 • communicatietraining
 • instructie van gebruik hoorapparatuur
 • leren omgaan met de communicatieve of auditieve beperking

Dit gebeurt in de klas, in een klein groepje of individueel. De hoeveelheid hulp en beschikbare tijd is afhankelijk van wat er nodig is.

Schoolbegeleiding

Deze kan bestaan uit:

 • ondersteuning en coaching leerkracht en/of de assistent bij pedagogisch en didactisch handelen
 • advisering over gebruik hulpmiddelen
 • advies en begeleidingsgesprekken met leerkracht en begeleiders van school, en ouders
 • observaties
 • teamvoorlichting over TOS (taalontwikkelingsstoornis) en/of slechthorendheid en de gevolgen ervan voor het onderwijs
 • afstemmen met extern betrokkenen, bijv. de logopedist, audiologisch centrum en scholing leerkrachten
Doordat leerlingen ambulante begeleiding hebben, lukt het vaak het regulier onderwijs te blijven volgen.

Voor wie is ambulante begeleiding?

Leerlingen in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, die een onderwijsarrangement cluster 2 hebben (licht of medium).

Anderen die betrokken zijn bij het onderwijs aan deze leerlingen krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen.

Klaas de Graaf: 0224-422102


 • Datum gewijzigd, Ervaar TOS voor ouders! in tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de ouderavond van 5 oktober 2017 verplaatst naar donderdag 30 november.
  Geplaatst 14 sep. 2017 07:10 door Samantha Bongers
 • Ervaar TOS voor ouders De ambulante dienst NHN Viertaal verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor leerkrachten en ouders. Zo is er ook de cursus “Ervaar TOS”. Als deelnemer aan deze cursus ervaart u aan de ...
  Geplaatst 14 sep. 2017 07:05 door Samantha Bongers
 • Vacatures!!! Per direct zijn wij op zoek naar een fulltime Ambulant Begeleider. Voor meer informatie, klik op de knop vacatures onder Welkom.
  Geplaatst 7 sep. 2017 07:38 door Samantha Bongers
 • Nieuwe cursussen in het schooljaar 2017-2018! Voor leerkrachten en onderwijsassistenten:Om jullie (verder) wegwijs te maken in de problematiek van onze leerlingen, bieden wij komend schooljaar twee interessante cursussen aan waarin TOS centraal staat. De twee ...
  Geplaatst 23 jun. 2017 07:47 door Samantha Bongers
 • Geslaagden juni 2017!! Ook dit schooljaar zijn er weer veel leerlingen geslaagd voor hun diploma! Van harte gefeliciteerd! Geslaagden 2016-2017:Serra Kooij                                Rosanna AndringaDave Moeijes                             Naomi KrelegerSjoerd Blokland                         Charlotte Lemmers ...
  Geplaatst 4 jul. 2017 03:40 door Samantha Bongers
Berichten 1 - 5 van 7 worden weergegeven. Meer bekijken »

Kalender