Welkom

Wie zijn wij?

Ambulant begeleiders zijn gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten of orthopedagogen die bekend zijn met leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen.

Onze dienst werkt in de regio Noord-Holland-Noord. Onze dienst wordt bestuurd door Stichting VierTaal.

De ambulante dienst werkt met 3 regio’s:                 De Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Westfriesland. Onze ambulant begeleiders hebben regelmatig contact met de samenwerkingsverbanden en andere instanties zoals logopedisten, fysiotherapeuten en begeleiders binnen deze regio’s. Zodoende zijn zij goed op de hoogte van wat er speelt in de regio's.

Wat doet de ambulant begeleider?

Ambulante begeleiding kan bestaan uit zowel leerlingbegeleiding als schoolbegeleiding.

Leerlingbegeleiding

Ondersteuning bieden bij vakken waar de leerling moeite mee heeft als gevolg van de TOS (taalontwikkelingsstoornis) of slechthorendheid (SH). Bijvoorbeeld: 

 • verbeteren woordenschat en taalontwikkeling
 • communicatietraining
 • instructie van gebruik hoorapparatuur
 • leren omgaan met de communicatieve of auditieve beperking

Dit gebeurt in de klas, in een klein groepje of individueel. De hoeveelheid hulp en beschikbare tijd is afhankelijk van wat er nodig is.

Schoolbegeleiding

Deze kan bestaan uit:

 • ondersteuning en coaching leerkracht en/of de assistent bij pedagogisch en didactisch handelen
 • advisering over gebruik hulpmiddelen
 • advies en begeleidingsgesprekken met leerkracht en begeleiders van school, en ouders
 • observaties
 • teamvoorlichting over TOS (taalontwikkelingsstoornis) en/of slechthorendheid en de gevolgen ervan voor het onderwijs
 • afstemmen met extern betrokkenen, bijv. de logopedist, audiologisch centrum en scholing leerkrachten
Doordat leerlingen ambulante begeleiding hebben, lukt het vaak het regulier onderwijs te blijven volgen.

Voor wie is ambulante begeleiding?

Leerlingen in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, die een onderwijsarrangement cluster 2 hebben (licht of medium).

Anderen die betrokken zijn bij het onderwijs aan deze leerlingen krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen.


 • Ervaar TOS voor leerkrachten, IB-ers, RT-ers in Wognum Op 20 april zal er een workshop "Ervaar TOS" worden gegeven in Wognum op basisschool de Speelwagen. Er kunnen nog deelnemers bij aansluiten. Als u interesse heeft kunt u contact ...
  Geplaatst 28 mrt. 2017 04:31 door Samantha Bongers
 • Uitnodiging Open Dag 29 januari 2016 Hierbij nodigen wij u graag uit voor de Open Dag van de Burgemeester de Wildeschool en het VierTaal College Schagen.Iedereen die de scholen wil bezoeken is op 29 januari ...
  Geplaatst 14 dec. 2015 04:32 door Rana Keskin
 • ESM wordt TOS De term ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM) wordt officieel vervangen door de term taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit hebben Siméa, SIAC en de FENAC samen met cliëntorganisaties besloten
  Geplaatst 20 mrt. 2015 05:14 door Lindy Leevendig
Berichten 1 - 3 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »

Kalender