Cor Emousschool


StrandTaal: Scholen De Strandwacht en VierTaal Den Haag bundelen hun krachten

De Strandwacht en VierTaal in Den Haag gaan samenwerken. In augustus 2018 start een groep voor jonge leerlingen met gedragsproblematiek en een taalontwikkelingsstoornis, onder de naam StrandTaal.


De Cor Emousschool is er speciaal voor kinderen met communicatieve problemen. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen van 3 tot 13 jaar met ernstige problemen op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor. Ook kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de communicatieve beperking op de voorgrond staat, vallen binnen de doelgroep. 

          


Wij bieden: 
  • Een stimulerend pedagogisch klimaat dat de communicatie bevordert in een speciaal toegeruste, uitdagende leeromgeving. 
  • Intensieve logopedische behandeling en begeleiding.
  • Ondersteuning van de gesproken taal met gebaren.
  • Lokalen voorzien van geavanceerde apparatuur waardoor de leerling de gesproken informatie beter kan opnemen en verwerken. 
  • Extra hulp op het gebied van de sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en communicatieve ontwikkeling van uw kind.