Voor ouders‎ > ‎

Oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van ouders en leerlingen en organiseert activiteiten voor ouders en kinderen, zoals thema-avonden, de schoolfotograaf en de luizencontrole. Ook is de oudervereniging betrokken bij bijzondere gelegenheden en activiteiten zoals lichtjesavond, Sinterklaas en Kerst. Een aantal keer per jaar organiseert de oudervereniging een koffieochtend voor ouders waar soms ook een thema aan verbonden is.
Vlak voor elke schoolvakantie worden de chauffeurs door de oudervereniging uitgenodigd om even koffie te drinken op school.
In het najaar worden de ouders in de gelegenheid gesteld op de algemene ledenvergadering (ALV) bijeen te komen waar de ouderraad zich presenteert.

Samenstelling

Vanuit de ouders:
 • Gemma Wagenaar (voorzitter)
 • Christa Bronder (secretaris)
 • Yvonne de Vries (penningmeester)
 • Mary Koster
 • Annemiek Brandsma
 • Suzanne Koomen
Vanuit school:
 • Antoinette Erinkveld
 • Dineke de Wit
 • Tamara Zoon

Vergaderingen
De oudervereniging vergadert op de volgende data in schooljaar 2017-2018:
 • 12 september '17
 • 31 oktober '17
 • 8 november '17 (ALV - Algemene ledenvergadering & workshopavond)
 • 28 november '17
 • 6 maart '18
 • 17 april '18
 • 29 mei '18
De vergaderingen vinden plaats op locatie Meerkoet 25 in Schagen, aanvang 19.30 uur.

U bent van harte welkom één of meerdere vergaderingen bij te wonen!