Voor ouders‎ > ‎

DeelMedezeggenschapsraad (DMR)

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De DMR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

In de deelmedezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de medewerkers (de personeelsgeleding). De DMR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene bevoegdheden zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.

De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht
Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de DMR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de DMR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de DMR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Samenstelling:

 Henrike Hans (voorzitter) Ouder Burg. de Wildeschool
 Janet Bruin (secretaris) Leerkracht VierTaal College Schagen
 Carina Boode Logopedist Burg. de Wildeschool
 Agnes Schumann Ouder VierTaal College Schagen
 Liesbeth Bouman Ambulant Begeleider Cluster 2 Noord Holland Noord
 Janet Bruin Leerkracht Burg. de Wildeschool
 Veronique van Lunsen Ouder VierTaal College Schagen
 Kelly Roos Ouder Burg. de Wildeschool
 Mary Koster    
 Ouder Burg. de Wildeschool

E-mailadres DMR: 
dmr-viertaal-regionhn@viertaal.nl

Vergaderdata schooljaar 2017-2018:
di 28 november (onder voorbehoud)
di 16 januari
di 13 februari
di 24 april
di 5 juni
di 26 juni
di 10 juli 


Goedgekeurde notulen:
De goedgekeurde notulen van voorgaande vergaderingen zijn hieronder te downloaden. Ook de agenda's van de vergaderingen vindt u voortaan hier terug. NB: Onderaan ziet u de meest recente bestanden.
Ċ
Ingrid Waardenburg,
20 sep. 2017 02:53
Ċ
Ingrid Waardenburg,
26 mei 2016 04:42
Ċ
Ingrid Waardenburg,
20 apr. 2016 00:56
Ċ
Ingrid Waardenburg,
20 apr. 2016 00:57
Ċ
Ingrid Waardenburg,
21 apr. 2016 01:02
Ċ
Ingrid Waardenburg,
27 jun. 2016 23:22
Ċ
Ingrid Waardenburg,
19 jan. 2017 02:57
Ċ
Ingrid Waardenburg,
19 jan. 2017 02:59
Ċ
Ingrid Waardenburg,
31 jan. 2017 01:37
Ċ
Ingrid Waardenburg,
19 jan. 2017 03:00
Ċ
Ingrid Waardenburg,
17 apr. 2017 23:51
Ċ
Ingrid Waardenburg,
6 jun. 2017 05:01
Ċ
Ingrid Waardenburg,
13 sep. 2017 00:11
Ċ
Ingrid Waardenburg,
15 feb. 2018 06:18
Ċ
Sheila van Rijssen,
1 mrt. 2019 04:39
Ċ
Sheila van Rijssen,
1 mrt. 2019 04:35