Over de school‎ > ‎

Organisatie

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De wet die inhoudt dat scholen er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

Met de invoering van passend onderwijs gaan de scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking (cluster 2) op in een aantal instellingen. Deze instellingen verzorgen onderwijs, toeleiding naar cluster 2 en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs.

De nieuwe bestuurskoepel Stichting VierTaal, waaronder onze school valt, biedt openbaar cluster 2 onderwijs in de regio’s Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. VierTaal is één van de vier instellingen in Nederland, die uitvoering geven aan deze wettelijke opdracht binnen de nieuwe Wet passend onderwijs.