Over de school‎ > ‎

Onderwijs

Op de Burgemeester de Wildeschool zitten de leerlingen, net als in het reguliere onderwijs, in de groepen 1 tot en met 8. Op de nevenvestigingen in Alkmaar en Zwaag kunnen leerlingen terecht voor het aanbod 
groep 1 / 2 en een groep met aanbod 3 /4. Sinds dit schooljaar is er in vestiging Zwaag ook een groep 5.

Voor leerlingen met een speciale behoefte op het gebied van akoestiek is de locatie op de Meerkoet het meest geschikt, de slechthorende leerlingen worden allemaal opgevangen op de locaties in Schagen.

Het aanbod is op hoofdlijnen vergelijkbaar met het reguliere basisonderwijs, de kerndoelen van het primair onderwijs zijn ook voor de Burgemeester de Wildeschool leidend in het aanbod.