Over de school‎ > ‎

Onderwijs

Op de Burgemeester de Wildeschool zitten de leerlingen, net als in het reguliere onderwijs, in de groepen 1 tot en met 8. Op de hoofdlocatie in Schagen kunnen leerlingen terecht voor al deze groepen, de 2 groepen met de oudste leerlingen zijn gehuisvest in een aparte locatie, op het terrein van het VierTaal College Schagen. Op de nevenvestigingen in Alkmaar en Zwaag kunnen leerlingen terecht voor het aanbod 
groep 1 / 2 en een groep met aanbod 3 /4. 

Voor leerlingen met een speciale behoefte op het gebied van akoestiek is de locatie op de Meerkoet het meest geschikt, de slechthorende leerlingen worden allemaal opgevangen op de locaties in Schagen.

Het aanbod is op hoofdlijnen vergelijkbaar met het reguliere basisonderwijs, de kerndoelen van het primair onderwijs zijn ook voor de Burgemeester de Wildeschool leidend in het aanbod.