Aanmelding en toelating

Aanmeldprocedure


Voor alle vragen over de aanvraag van een onderwijsarrangement of Consultatie en Advies (C&A) voor leerlingen met een auditief en/of communicatieve beperking verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met ons aanmeldpunt:


Marianne van Duivenvoorde, trajectbegeleider.

Zij houdt telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Telefoon:    0224 - 299 594

E-mail:       m.vanduivenvoorde@viertaal.nl

Voor de indicatiecriteria verwijzen wij naar:  Indicatiecriteria auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Voor meer informatie, zie ook de website: www.simea.nl