Home

De Burgemeester de Wildeschool

De Burgemeester de Wildeschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs. Een klein deel van onze leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).

Wij bieden veiligheid door zo veel mogelijk te werken met kleine groepen waar veel aandacht is voor elk kind. Wij leren kinderen communicatief en mondig te worden zodat ze durven te praten.
In ons onderwijs staat de afstemming van de communicatie tussen kind en omgeving centraal.
Vertrouwen krijgen in praten en begrepen worden, zijn de voorwaarden om tot communicatie te komen. 
Wij trachten elk kind een vertrouwde plek te bieden, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij onze communicatie met de kinderen gebruiken wij naast het gesproken woord andere vormen van communicatie. Wij maken communicatie zichtbaar, waardoor het beter te begrijpen is. Wij benutten in toenemende mate de mogelijkheden van bestaande en nieuwe media om het onderwijs zo veel mogelijk te optimaliseren. 
Wij leveren onderwijs op maat onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

In ons onderwijs maken we onderwerpen zo concreet en tastbaar mogelijk door kinderen met alle zintuigen ervaringen te laten opdoen. Wij leren kinderen omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Wij leren kinderen zelfstandig te werken en binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Samen met ouders bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ons onderwijs is handelingsgericht.

Actueel

  • Nieuwsbrief januari '17 Klik op onderstaand bestand om de nieuwsbrief van de maand januari te lezen.
    Geplaatst 16 mrt. 2017 03:30 door Ingrid Waardenburg
  • Uitnodiging open dag Op vrijdag 13 januari a.s. vindt onze open dag weer plaats. Op alle vestigingen van de Burgemeester de Wildeschool bent u van 09.30 tot 12.30 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen! Ook VierTaal College Schagen zet deze dag haar deuren open voor alle belangstellenden. In onderstaande bijlagen treft u de uitnodiging en de flyer.
    Geplaatst 22 dec. 2016 03:11 door Ingrid Waardenburg
Berichten 1 - 2 van 27 worden weergegeven. Meer bekijken »

Kalender