Home

De Burgemeester de Wildeschool

De Burgemeester de Wildeschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs.

Wij bieden veiligheid door zo veel mogelijk te werken met kleine groepen waar veel aandacht is voor elk kind. Wij leren kinderen communicatief en mondig te worden zodat ze durven te praten.
In ons onderwijs staat de afstemming van de communicatie tussen kind en omgeving centraal.
Vertrouwen krijgen in praten en begrepen worden, zijn de voorwaarden om tot communicatie te komen. 
Wij trachten elk kind een vertrouwde plek te bieden, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij onze communicatie met de kinderen gebruiken wij naast het gesproken woord andere vormen van communicatie. Wij maken communicatie zichtbaar, waardoor het beter te begrijpen is. Wij benutten in toenemende mate de mogelijkheden van bestaande en nieuwe media om het onderwijs zo veel mogelijk te optimaliseren. 
Wij leveren onderwijs op maat onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

In ons onderwijs maken we onderwerpen zo concreet en tastbaar mogelijk door kinderen met alle zintuigen ervaringen te laten opdoen. Wij leren kinderen omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Wij leren kinderen zelfstandig te werken en binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Samen met ouders bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ons onderwijs is handelingsgericht.

Actueel

 • Jaarplanner ouders 2016-2017 Vandaag wordt de jaarplanner voor u als ouder(s)/verzorger(s) meegegeven aan alle leerlingen. Hierin staan alle thema's benoemd, maar ook de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen zoals de data van de oudergesprekken of de dagen waarop de Cito's worden afgenomen.Als er tijdens het schooljaar nog wijzigingen in de planning worden aangebracht, wordt u hiervan uiteraard tijdig via de mail of nieuwsbrief op de hoogte gesteld.De jaarplanner kunt u ook hieronder downloaden.
  Geplaatst 8 sep. 2016 03:14 door Ingrid Waardenburg
 • Goed om te noteren: de studiedagen en vakanties! Voor de zomervakantie heeft u een overzicht gehad van alle studiedagen en vakanties voor dit schooljaar. We kunnen ons voorstellen dat u het toen misschien te druk had om deze data te noteren. Vandaar dat we u wijzen op het feit dat de studiedagen en vakanties ook terug te lezen zijn op de website. Onder de button "Ouders" (groene tabs) vindt u de pagina "Vakanties en studiedagen".Voor het gemak kunt u ook hier klikken om meteen naar deze pagina te gaan.
  Geplaatst 31 aug. 2016 01:00 door Ingrid Waardenburg
 • Liedjes Thema Zomer Het thema "Zomer" is begonnen bij de kleuters en het weer komt er gelukkig ook aan!Onder de button "Voor ouders" en vervolgens de optie "Downloads" vindt u liedjes, waarvan een aantal gezongen wordt in de klas. Herhaling thuis is leuk en leerzaam voor uw kind!Van de liedjes ‘lekker spelen in de zee’ en ‘Hansje Pansje Kevertje’  zijn filmpjes te zien op www.gebarencentrum.nl.Jolanda de Wit - logopedist Burg. de Wildeschool
  Geplaatst 22 jun. 2016 00:44 door Ingrid Waardenburg
 • Mooie opbrengst voor dierentehuis 't Schuthok Met de Tekenfund-actie om geld in te zamelen voor stichting dierentehuis ‘t Schuthok heeft het VierTaal College Schagen en de groepen 7 en 8 van de Burgemeester de Wildeschool een prachtig resultaat behaald.Onze 65 leerlingen hebben hun unieke producten geweldig gepromoot en op die wijze maar liefst €241,16 opgehaald voor dierentehuis 't Schuthok.Het was voor ons een nieuwe manier van geld inzamelen voor het goede doel en voor de leerlingen interessant om kennis te maken met het houden van een heuse eigen webwinkel. Wij zijn zeer trots op het resultaat en hopen dierentehuis ‘t Schuthok hiermee een handje te hebben geholpen. Dat zal zeker nodig zijn in de drukke zomermaanden.Volgend schooljaar hopen wij ons wederom ...
  Geplaatst 30 mei 2016 23:58 door Ingrid Waardenburg
 • Thema Lente! Thema ‘Leve de lente!’ Het voorjaar is begonnen! Alles begint te groeien en te bloeien. Vogels maken hun nestjes klaar en de eerste lammetjes zijn al weer geboren. Tijd om naar buiten te gaan en samen met je kind(eren) het voorjaar te belevenKinderen zijn erg gericht op wat ze zien, horen, ruiken en proeven. Deze ervaringen zijn van belang voor het verankeren van de woordbetekenissen. Als kinderen tijdens het samen werken in de tuin, een wandeling of fietstochtje in de buurt of bij een bezoek aan een (kinder)boerderij de woorden horen die bij hun ervaringen passen,  wordt een stevig woordennetwerk al ervarend en handelend opgebouwd. Zo kunnen kinderen te midden van dierengeluiden en -geuren bijvoorbeeld voelen dat ...
  Geplaatst 29 mrt. 2016 05:18 door Ingrid Waardenburg
Berichten 1 - 5 van 17 worden weergegeven. Meer bekijken »