Home

De Burgemeester de Wildeschool

De Burgemeester de Wildeschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs. Een klein deel van onze leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).

Wij bieden veiligheid door zo veel mogelijk te werken met kleine groepen waar veel aandacht is voor elk kind. Wij leren kinderen communicatief en mondig te worden zodat ze durven te praten.
In ons onderwijs staat de afstemming van de communicatie tussen kind en omgeving centraal.
Vertrouwen krijgen in praten en begrepen worden, zijn de voorwaarden om tot communicatie te komen. 
Wij trachten elk kind een vertrouwde plek te bieden, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij onze communicatie met de kinderen gebruiken wij naast het gesproken woord andere vormen van communicatie. Wij maken communicatie zichtbaar, waardoor het beter te begrijpen is. Wij benutten in toenemende mate de mogelijkheden van bestaande en nieuwe media om het onderwijs zo veel mogelijk te optimaliseren. 
Wij leveren onderwijs op maat onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

In ons onderwijs maken we onderwerpen zo concreet en tastbaar mogelijk door kinderen met alle zintuigen ervaringen te laten opdoen. Wij leren kinderen omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Wij leren kinderen zelfstandig te werken en binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Samen met ouders bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ons onderwijs is handelingsgericht.

Actueel

  • Thema Zomer in kleutergroepen Beste ouders, De  kleutergroepen starten op 26 juni (na de schoolvrije week in juni voor de kinderen) met het thema ZOMER, maar ondertussen hebben we al veel zomerse dagen (en buien) gehad. Hoe kan het zijn dat kinderen zo vooruitgaan met hun spraak/taalontwikkeling in de zomer? Is het dan zo simpel als bij plantjes: gewoon water geven, de zon erop én volgens het gezegde ‘er tegen praten’? Het ligt genuanceerder: kinderen houden van dingen doen en met mooi weer is er buiten van alles (samen!) te doen. Samen spelen, ‘werken’ of iets beleven zijn activiteiten die taal uitlokken. Je hebt immers wat van elkaar nodig, je probeert je plan uit te leggen of wijst elkaar op dingen die je ...
    Geplaatst 13 jun. 2017 04:05 door Ingrid Waardenburg
  • Nieuwsbrief maand juni Dubbelklik op het bestand hieronder om de nieuwsbrief van juni te lezen.
    Geplaatst 13 jun. 2017 03:13 door Ingrid Waardenburg
Berichten 1 - 2 van 30 worden weergegeven. Meer bekijken »

Kalender