Home

De Burgemeester de Wildeschool

De Burgemeester de Wildeschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs. Een klein deel van onze leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).

Wij bieden veiligheid door zo veel mogelijk te werken met kleine groepen waar veel aandacht is voor elk kind. Wij leren kinderen communicatief en mondig te worden zodat ze durven te praten.
In ons onderwijs staat de afstemming van de communicatie tussen kind en omgeving centraal.
Vertrouwen krijgen in praten en begrepen worden, zijn de voorwaarden om tot communicatie te komen. 
Wij trachten elk kind een vertrouwde plek te bieden, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij onze communicatie met de kinderen gebruiken wij naast het gesproken woord andere vormen van communicatie. Wij maken communicatie zichtbaar, waardoor het beter te begrijpen is. Wij benutten in toenemende mate de mogelijkheden van bestaande en nieuwe media om het onderwijs zo veel mogelijk te optimaliseren. 
Wij leveren onderwijs op maat onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

In ons onderwijs maken we onderwerpen zo concreet en tastbaar mogelijk door kinderen met alle zintuigen ervaringen te laten opdoen. Wij leren kinderen omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Wij leren kinderen zelfstandig te werken en binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Samen met ouders bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ons onderwijs is handelingsgericht.

Actueel

  • Film van onze school Vanuit het Samenwerkingsverband Noord Holland Noord is er een film van onze school gemaakt.Klik hier om de film te bekijken!
    Geplaatst 13 feb. 2019 02:09 door i.waardenburg@viertaal.nl
  • Informatieavond VierTaal College Schagen Mogelijkheden na de (speciale) basisschool?Wat biedt VierTaal College Schagen?Wat is er speciaal aan voortgezet cluster 2 onderwijs?  Deze en andere vragen worden beantwoord op de informatieavond voor alle ouders/verzorgers van een kind uit groep 7,8.Ook andere belangstellenden zijn deze avond welkom.Wanneer:2 oktober 2018, 18.45-20.15 uurWaar:VierTaal College Schagen; Hoep 28, SchagenHet programma van de avond:18.45-19.00: Inloop met koffie en thee19.00-20.15: Informatie over de school (Schakelstroom VMBO en Praktijkstroom)                    Rondleiding                    Gelegenheid om vragen te stellen
    Geplaatst 30 sep. 2018 23:07 door i.waardenburg@viertaal.nl
Berichten 1 - 2 van 18 worden weergegeven. Meer bekijken »

Kalender