Home

De Burgemeester de Wildeschool

De Burgemeester de Wildeschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs.

Wij bieden veiligheid door zo veel mogelijk te werken met kleine groepen waar veel aandacht is voor elk kind. Wij leren kinderen communicatief en mondig te worden zodat ze durven te praten.
In ons onderwijs staat de afstemming van de communicatie tussen kind en omgeving centraal.
Vertrouwen krijgen in praten en begrepen worden, zijn de voorwaarden om tot communicatie te komen. 
Wij trachten elk kind een vertrouwde plek te bieden, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij onze communicatie met de kinderen gebruiken wij naast het gesproken woord andere vormen van communicatie. Wij maken communicatie zichtbaar, waardoor het beter te begrijpen is. Wij benutten in toenemende mate de mogelijkheden van bestaande en nieuwe media om het onderwijs zo veel mogelijk te optimaliseren. 
Wij leveren onderwijs op maat onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

In ons onderwijs maken we onderwerpen zo concreet en tastbaar mogelijk door kinderen met alle zintuigen ervaringen te laten opdoen. Wij leren kinderen omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Wij leren kinderen zelfstandig te werken en binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Samen met ouders bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ons onderwijs is handelingsgericht.

Actueel

  • Thema ‘Wonen, thuis in mijn huis’ (Kleuters) Met dit thema blijven we dichtbij de belevingswereld van de kinderen. Woorden/begrippen die kinderen tegenkomen in hun woonomgeving, staan de komende weken centraal in de activiteiten op school. Al bouwend, onderzoekend en pratend, leren de kinderen wat deze woorden betekenen. Hieronder gaan we in op de gevolgen van hoor-/luisterfouten voor de spraaktaalontwikkelingHuizen  bouwen als (ka)stelen.  Als we een vergelijking maken tussen praten en het  bouwen van huizen, dan zijn de zinnen van het verhaal de muren van het huis, en de woorden de stenen. De volgorde van de woorden in zinnen en de vervoegingen en verbuigingen van woorden, zorgen er -net als cement- voor dat de zinnen ‘goed in elkaar zitten’. Woorden bestaan op hun beurt ...
    Geplaatst 6 okt. 2016 05:41 door Ingrid Waardenburg
  • Lichtjesavond Op donderdagavond 13 oktober houden we onze jaarlijkse  Lichtjesavond op de locaties Meerkoet en Hoep in Schagen. Deze avond is ter afsluiting van de Kinderboekenweek met als thema “Voor altijd jong”!De klassen zullen weer gezellig aangekleed zijn met uiteraard veel lichtjes!Iedereen (dus ook opa’s, oma’s, tantes, ooms, enz.) is van harte welkom om in alle klassen te komen kijken! Op de locatie Meerkoet bent u welkom van 18.30 - 20.00 uur en de locatie Hoep is open van 19.30-20.30 uur. Koffie, thee, limonade en wat lekkers staan klaar, we hopen veel bezoekers te mogen verwelkomen!
    Geplaatst 6 okt. 2016 06:23 door Ingrid Waardenburg
Berichten 1 - 2 van 19 worden weergegeven. Meer bekijken »

Kalender