Home

De Burgemeester de Wildeschool

De Burgemeester de Wildeschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs.

Wij bieden veiligheid door zo veel mogelijk te werken met kleine groepen waar veel aandacht is voor elk kind. Wij leren kinderen communicatief en mondig te worden zodat ze durven te praten.
In ons onderwijs staat de afstemming van de communicatie tussen kind en omgeving centraal.
Vertrouwen krijgen in praten en begrepen worden, zijn de voorwaarden om tot communicatie te komen. 
Wij trachten elk kind een vertrouwde plek te bieden, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij onze communicatie met de kinderen gebruiken wij naast het gesproken woord andere vormen van communicatie. Wij maken communicatie zichtbaar, waardoor het beter te begrijpen is. Wij benutten in toenemende mate de mogelijkheden van bestaande en nieuwe media om het onderwijs zo veel mogelijk te optimaliseren. 
Wij leveren onderwijs op maat onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

In ons onderwijs maken we onderwerpen zo concreet en tastbaar mogelijk door kinderen met alle zintuigen ervaringen te laten opdoen. Wij leren kinderen omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Wij leren kinderen zelfstandig te werken en binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Samen met ouders bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ons onderwijs is handelingsgericht.

Actueel

  • Nieuwsbrief ouders december '16 Klik op onderstaand bestand om de nieuwsbrief van de maand december te lezen.
    Geplaatst door Ingrid Waardenburg
  • Kerstliedjes (om ook thuis te oefenen) De decembermaand is de maand van het zingen: We rollen van de Sint Maarten- en Sinterklaasliedjes in de Kerstliedjes. Door de snelle opeenvolging laten de kinderen dan ook weleens verrassende mengvormen horen zoals: ”Sinterklaas die had een muis, die moest naar het ziekenhuis”.  Hieronder  vind u bekende kerstliedjes met picto’s die de woorden  van de liedjes beeldend maken. De opgelopen spanning voor De Sint maakt plaats voor wat meer stemmige sfeer met kerstverlichting. Dit verhoogt de gezelligheid, maar muziek op de achtergrond en sfeerverlichting maken het verstaan van spraak lastiger. Slechthorende kinderen en kinderen met luisterproblemen hebben meer moeite met het filteren van de spraak uit omgevingsgeluiden. Zij zijn dus gebaat bij zo min mogelijk omgevingsgeluiden en bij goed ...
    Geplaatst 1 dec. 2016 07:43 door Ingrid Waardenburg
Berichten 1 - 2 van 25 worden weergegeven. Meer bekijken »

Kalender