Home

De Burgemeester de Wildeschool

De Burgemeester de Wildeschool is een school voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs. Een klein deel van onze leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).

Wij bieden veiligheid door zo veel mogelijk te werken met kleine groepen waar veel aandacht is voor elk kind. Wij leren kinderen communicatief en mondig te worden zodat ze durven te praten.
In ons onderwijs staat de afstemming van de communicatie tussen kind en omgeving centraal.
Vertrouwen krijgen in praten en begrepen worden, zijn de voorwaarden om tot communicatie te komen. 
Wij trachten elk kind een vertrouwde plek te bieden, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij onze communicatie met de kinderen gebruiken wij naast het gesproken woord andere vormen van communicatie. Wij maken communicatie zichtbaar, waardoor het beter te begrijpen is. Wij benutten in toenemende mate de mogelijkheden van bestaande en nieuwe media om het onderwijs zo veel mogelijk te optimaliseren. 
Wij leveren onderwijs op maat onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

In ons onderwijs maken we onderwerpen zo concreet en tastbaar mogelijk door kinderen met alle zintuigen ervaringen te laten opdoen. Wij leren kinderen omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Wij leren kinderen zelfstandig te werken en binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Samen met ouders bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Ons onderwijs is handelingsgericht.

Actueel

  • Staking 5 oktober Beste ouder(s)/ verzorger(s),Op donderdag​ 5​ ​oktober​ gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken. Dit betekent dat de​ ​Burgemeester​ ​de​ ​Wildeschool​ ​op deze dag gesloten​ zal zijn. Wij vangen die dag ook geen kinderen op. Hiervoor dient u dus zelf te zorgen. Wij hebben de chauffeurs ook op de hoogte gebracht, maar wellicht is het verstandig dit nogmaals door te geven aan de chauffeur van uw kind.Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, maar ...
    Geplaatst 25 sep. 2017 04:42 door Ingrid Waardenburg
  • Informatiedag SH en TOS Zaterdag 4 november 2017 wordt de landelijke Informatiedag over SH en TOS gehouden met een zeer aantrekkelijk programma. De dag wordt georganiseerd door Stichting Hoormij en is speciaal bedoeld voor ouders van slechthorende kinderen en voor ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Ook professionals die werkzaam zijn in de sector zijn van harte welkom.Deze bijeenkomst is dé gelegenheid om in korte tijd heel veel informatie te krijgen en in een ongedwongen sfeer met anderen te spreken. Diverse organisaties en bedrijven presenteren zich deze dag met een informatiestand. Kinderen tot 11 jaar kunnen meedoen aan het kinderprogramma. U bent zaterdag 4 november van harte welkom op de school Auris Fortaal, Santa Cruzdreef 30 te Utrecht!Lees in de bijlage onderaan ...
    Geplaatst 7 sep. 2017 06:29 door Ingrid Waardenburg
Berichten 1 - 2 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »

Kalender