Welkom

De Alexander Roozendaalschool is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs en is onderdeel van stichting VierTaal. Bij ons school zijn leerlingen welkom in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voor doen. 

Op onze school zitten ongeveer 350 leerlingen. Daarnaast worden ruim 300 leerlingen ambulant begeleid op (speciale) basisscholen in de regio. De school heeft 28 groepen verdeeld over de onderbouw en midden- en bovenbouw. Er zijn locaties in Amsterdam West, Almere en Purmerend. Wij werken intensief samen met de Professor Burgerschool. 

Wij bieden: 
  • Een stimulerend pedagogisch klimaat dat de communicatie bevordert in een speciaal toegeruste, uitdagende leeromgeving. 
  • Intensieve logopedische behandeling en begeleiding, al dan niet geïntegreerd in het onderwijs. 
  • gespecialiseerde leerkrachten en ondersteunend personeel met kennis van TOS. 
  • Extra hulp op het gebied van de sociaal-emotionele, cognitieve, motorische en communicatieve ontwikkeling van uw kind.
Contact 
Ouders van een kind met een TOS zijn welkom om te komen kennismaken op school. In een gesprek krijgt u informatie over de school, en daarna kunt u in een groep kijken waarin leeftijdgenootjes van uw kind zitten. 
U kunt voor een intake gesprek contact opnemen met de school. Ook hebben speciale bezoekochtenden voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school.

Hoe eerder een kind met spraaktaalmoeilijkheden gespecialiseerde hulp krijgt, hoe groter de kans dat deze moeilijkheden overwonnen kunnen worden. We streven ernaar de kinderen zo vroeg mogelijk te helpen.