Indicatie en aanmelding

Aanmelding en toelating

In Amsterdam zijn twee instellingen voor onderwijs en begeleiding van leerlingen met communicatieve of auditieve beperkingen (cluster 2): Kentalis en VierTaal. Op deze website vindt u de informatie die geldt voor de aanmelding bij de Alexander Roozendaalschool of de Ambulante Dienst PO Amsterdam, beide behorend bij VierTaal.

Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer men in aanmerking kan komen voor onderwijs en/of ondersteuning vanuit onze instelling. Een leerling behoort tot de doelgroep van de instelling als:

  • de reguliere school (meer) specifiekere expertise nodig heeft dan wat zij zelf kan bieden om aan de onderwijsbehoefte van de leerling te voldoen (de ondersteuningsvraag). 

        én 

  • de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie die gerelateerd zijn aan zijn taalontwikkelingsstoornis (de onderwijsbehoefte); 

        én

  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft (de ernstmaat)

Uitgebreide informatie en meer detaillering van deze richtlijn vindt u in deze brochure.

Voor plaatsing op de Roozendaalschool kent de commissie een intensief arrangement toe, daarnaast is er de mogelijkheid voor een arrangement tbv ambulante begeleiding op de basisschool.


Waar kunt u een arrangement aanvragen?

Indien nog niet bekend is of u wilt aanmelden bij VierTaal of Kentalis meldt u aan bij het gezamenlijke aanmeldpunt:  020- 617 08 50. 

Daar wordt bekeken wie uw aanvraag in behandeling gaat nemen. Als dat ons aanmeldpunt is zullen zij u doorverwijzen naar ons  trajectbegeleidersteam. De contactpersonen van het trajectbegeleidersteam zijn:


Annelies van Dijk, Daan Ingelse, Simone Kamer, Anouk den Broeder en Mieke Kroner

tb.ars@viertaal.nl

020-3460119

Telefonisch spreekuur op: maandag t/m vrijdag  van 9u00 – 10u30

Bij hen kunt u ook terecht met uw vragen rond aanmelding. 
In een later stadium kan het zijn dat een andere trajectbegeleider uw dossier in behandeling neemt.

Werkwijze aanmelding:

Om een leerling aan te melden is een dossier nodig. Dit bestaat uit de volgende gegevens:

1.    een aanmeldingsformulier met algemene gegevens en de ondersteuningsvraag

2.    logopedische gegevens waaruit blijkt

o      wat de ernst van de stoornis is (oa toetsgegevens)

o      wat het effect van de logopedische behandeling is

3.    psychologisch onderzoek.

4.    onderwijskundige gegevens waaruit zowel blijkt wat de leer- en/ of communicatieve belemmeringen zijn (inclusief gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem) als een beschrijving van de onderwijsbelemmering, wat hier tot nu toe aan gedaan is en welk effect dit had (bv. OPP of groeidocument). Bij kinderen jonger dan 4 jaar dient de te verwachten onderwijsbelemmering beschreven te worden.

Bij vragen omtrent de inhoud van het dossier of het verloop van de aanvraag, kunt u contact opnemen met een van onze trajectbegeleiders (zie hierboven).

dossiers kunnen gestuurd worden aan:

per post aan:

Aanmeldpunt Alexander Roozendaalschool

Jan Tooropstraat 13

1062 BK Amsterdam

of digitaal aan:  tb.ars@viertaal.nl

Na binnenkomst van de aanvraag zal een trajectbegeleider contact met u opnemen over het verloop van de aanvraag. 

Bijlagen:


Regelmatig worden richtlijnen voor deelonderzoeken gepubliceerd op de website van Simea. Hieronder treft u de links naar de meest recente informatie.