Cursuscentrum

Voor het recente aanbod en inschrijving ga naar TAB blad Cursusaanbod 2017-2018 PO

Cursuscentrum
Naast directe leerlingbegeleiding verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2
 • Presentaties, workshops en cursussen
 • Preventieve ambulante begeleiding
Het cursusaanbod is gericht op problematiek die gerelateerd is aan communicatieve en auditieve beperkingen en problemen in de spraak-/taalontwikkeling bij kinderen in het primair onderwijs.

Presentaties in het cursusjaar 2017-2018 (op aanvraag)

Presentaties teamleden basisonderwijs (veelal 1 bijeenkomst)
 • Ervaar TOS
 • Basismodule TOS
 • Auditieve verwerking
 • Slechthorende leerlingen in de klas
 • Woordenschat
 • Woordvindingsproblemen 
 • RT aan leerlingen met communicatieve problemen
 • Meertaligheid, bijzonder gewoon!
 • Kleurengrammatica/Taalreflectie
 • Voorschotbenadering en Connect Klanken en Letters
 • Effectievere vragen stellen aan taal zwakke kinderen
 • Sensorische Informatieverwerking en TOS
 • Signaleringslijst spraaktaalproblemen onderbouw 
Cursussen (bestaan uit meer bijeenkomsten) voor teamleden/ teams van basisscholen 
 • TOS in het primair onderwijs
 • Signalering spraaktaalproblemen onderbouw

Korte voorlichtingen (maximaal 1 ½ uur) voor teams van basisscholen 
 • Teamvoorlichting: TOS, een onzichtbare handicap.
 • Teamvoorlichting: Kinderen met een auditieve beperking: Slechthorende kinderen, niet alleen slechter, maar vooral anders horend.
Voor medewerkers voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Voor uitgebreidere informatie over gehele ons aanbod zie gids

Via cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl kunt u meer informatie aanvragen
 
Presentaties op locatie
Wij kunnen ook presentaties geven op locatie, bv. bij u op school voor (een deel van) het schoolteam of voor leidsters van kinderopvang. Dit kan één van de bestaande presentaties zijn of een programma op maat. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot bovenstaand e-mail adres of u neemt contact op met onze dienst.


Informatiefilmpje van Herken TOS (voorheen Herken ESM)

YouTube-video