Consultatie en advies

Als een kind met een auditieve en/of communicatieve beperking niet goed functioneert in het regulier onderwijs en peuterspeelzalen / voorschoolse voorzieningen kan hij hulp krijgen vanuit VierTaal. Een eerste stap is vaak het aanvragen van Consultatie en Advies. Ouders en leerkrachten/ leid(st)ers krijgen dan kosteloos advies nadat het kind is geobserveerd en er overleg is geweest met de betrokkenen.
De doelstelling is te voorkomen dat een kind aangewezen raakt op het speciaal onderwijs of structurele ambulante begeleiding. 

Consultatie en advies is bedoeld voor kinderen waarvan de hulpvraag samenhangt met communicatieve of auditieve problemen, maar die niet in aanmerking komen voor een arrangement vanuit VierTaal. Dit kunnen ook kinderen zijn die afgewezen zijn voor een beschikking, vanwege te lichte beperkingen. Of een kind in aanmerking komt voor consultatie en advies is ter beoordeling van Trajectbegeleiders.

Voorbeelden:
  • Collegiale consultatie (telefonisch of bij ab-er die al op een school komt)
  • Dossieranalyse
  • Adviesgesprekken met leerkracht/ leid(st)er, intern begeleider en/of logopedist
  • Observaties maken en onderzoek doen
  • Helpen bij het opstellen van een kort handelingsplan
  • De school/ peuteropvang adviseren over het aanschaffen van hulpmiddelen of het kiezen van ondersteunend materiaal
In de brochure Consultatie en Advies PO en brochure Consultatie en Advies Peuters vindt u meer informatie over deze vorm van begeleiding. 

Aanmelden en advies
Voor aanmelden en advies kunt u een mailtje sturen naar: consultatie.amsterdam@viertaal.nl.
Voor telefonisch overleg kunt u bellen met:
Annelies van Dijk, Mieke Kroner, Anouk den Broeder, Daan Ingelse 
email: tb.ars@viertaal.nl
tel:     020-3460119
Telefonisch spreekuur op: maandag t/m vrijdag van 9u00 – 10u30

Preventieve begeleiding op school-/ teamniveau
Naast consultatie en advies voor individuele kinderen verzorgt de dienst scholingstrajecten rond hulp aan kinderen met taalontwikkelings- of gehoorproblemen in het basisonderwijs/ peuteropvang. Tevens zijn wij beschikbaar voor overleg en samenwerking met bv. IB-netwerken, zorgplatforms etc. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de dienst.
Onder de knop cursuscentrum vindt u meer informatie over ons nascholingsaanbod.