Ambulante Begeleiding bij terugplaatsing

Het kan zijn dat een leerling van de Roozendaal- of Burgerschool niet meer is aangewezen op Speciaal Onderwijs, bv. omdat de spraaktaalproblemen niet meer zo op de voorgrond treden. Dan zal voor de leerling gezocht worden naar een passender vorm van onderwijs. Dat kan een reguliere basisschool zijn als de (leer)ontwikkeling goed verloopt. Als de leerling nog leer- of andere ontwikkelingsproblemen heeft kan het ook zijn dat hij verwezen wordt naar speciaal basisonderwijs (SBO). In samenspraak met ouders, Roozendaal - of Burgerschool en onze dienst wordt gezocht naar een passende school. Na overplaatsing krijgt de leerling dan nog een korte periode nazorg (terugplaatsingsbegeleiding)

Bij terugplaatsingsbegeleiding kan gekozen worden tussen 2 vormen:

1. TAB-begeleidingspakket 
Dit bestaat uit:
  • het startgesprek met ouders en school, waarin de school met hulp van de AB-er de ondersteuningsbehoefte bepaalt. Indien nodig adviseert de AB-er bij het opstellen van het OPP (ontwikkelingsperspectief) 
  • 2 à 3 keer contact met de leerling en observatie in de groep met nagesprek met school
  • contact met de school over de voortgang en eventuele knelpunten (telefonisch of via mail)
  • het eindgesprek met ouders en school waarbij tevens de begeleiding wordt afgesloten.
2. TAB-leerlingenpakket
In het TAB-begeleidingspakket verzorgt de AB-er geen individuele leerlingbegeleiding. Soms blijkt hier voor de overstap echter meer behoefte aan dan aan het volgen van de leerling. Deze begeleiding kan bijvoorbeeld gericht zijn op het leren werken met andere methodes dan waar het kind mee werkte op de vorige school of op de sociale vaardigheden en het contact met medeleerlingen. In dat geval kan in overleg met ouders en school gekozen worden voor het zogenaamd “TAB-leerlingenpakket”. De begeleiding bestaat dan uit: 
  • het startgesprek met ouders en school, waarin de school met hulp van de AB-er de ondersteuningsbehoefte bepaalt. Indien nodig adviseert de AB-er bij het opstellen van het OPP 
  • kortdurende periode van leerlingbegeleiding. Dit bestaat uit maximaal 7 uur individuele leerlingbegeleiding + voorbereiding + reistijd
  • het eindgesprek met ouders en school waarbij tevens de begeleiding wordt afgesloten. 
In de brochure ambulante begeleiding bij terugplaatsing vindt u meer informatie over deze vorm van begeleiding in het gewone basisonderwijs.