Cursusaanbod 2018-2019 PO

Het cursusaanbod voor het schooljaar 2018-2019 is bekend. Wij bieden de ‘Cursus TOS in het primair onderwijs’ en de presentatie ‘Begeleiding van een slechthorende leerling in de klas’ aan op onze ambulante dienst. Ons cursusaanbod is groot, zie onze cursuscentrum gids. We verzorgen ook presentaties en workshops op locatie.


Cursus TOS (TaalOntwikkelingsStoornissen) in het Primair onderwijs in Amsterdam (najaar 2018 en winter 2018)

Wegens grote belangstelling en succes wordt ook in het schooljaar 2018-2019 de cursus TOS 2x gegeven in Amsterdam. Dit jaar met 2 nieuwe modules:

‘Begrijpend lezen en TOS’ en ‘Communicatieve Redzaamheid’


De volgende modules zitten vol:

Ervaar Tos 03-10-208

Basismodule 10-10-2018 en 23-01-2019

Luisterproblemen 31-10-2018

Voorschotbenadering en Connect Klanken en letters 21-11-2018

Woordenschat 30-01-2019

Begrijpend lezen 27-02-2019

Communicatief redzamer 06-03-2019


Voor meer informatie over inhoud  klik hier

Voor digitale inschrijving ‘cursus TOS’ klik hier


Presentatie Begeleiding van slechthorende leerlingen in de klas


De SH presentatie van 17-10-2019 vol, maar er is een nieuwe datum 30-01-2019. Voor deze middag zijn nog volop plekken


Voor meer informatie over inhoud klik hier


Voor digitale inschrijving ‘Begeleiding van een slechthorende leerling in de klas’ klik hier


Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

Als er problemen zijn met digitale inschrijving, kunt u ook een mail sturen naar bovenstaand mailadres. Wilt u in de mail vermelden: naam, functie, telefoonnummer en voor welke module(s)/presentatie u interesse heeft.

Voor uitgebreidere informatie over ons gehele aanbod zie gids

Cursuscentrum

Naast directe leerlingbegeleiding verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2

 • Presentaties, workshops en cursussen

 • Preventieve ambulante begeleiding

Het cursusaanbod is gericht op problematiek die gerelateerd is aan communicatieve en auditieve beperkingen en problemen in de spraaktaalontwikkeling bij kinderen in het primair onderwijs.


Presentaties in het cursusjaar 2018-2019 op aanvraag

Presentaties teamleden basisonderwijs (veelal 1 bijeenkomst)

 • Ervaar TOS

 • Basismodule TOS

 • Slechthorende leerlingen in de klas

 • Luisterproblemen

 • Woordenschat

 • Woordvindingsproblemen

 • Begrijpend lezen en TOS

 • Communicatieve redzaamheid

 • Meertaligheid, bijzonder gewoon!

 • Kleurengrammatica/Taalreflectie

 • Voorschotbenadering en Connect Klanken en Letters

 • Effectievere vragen stellen aan taalzwakke kinderen

 • Sensorische Informatieverwerking en TOS

 • Signaleringslijst spraaktaalproblemen onderbouw


Cursussen (bestaan uit meerdere bijeenkomsten) voor teamleden/ teams van basisscholen

 • TOS in het primair onderwijs

 • Signalering spraaktaalproblemen onderbouw


Korte voorlichtingen (maximaal 1 ½ uur) voor teams van basisscholen

 • Teamvoorlichting: TOS, een onzichtbare handicap.

 • Teamvoorlichting: Kinderen met een auditieve beperking: Slechthorende kinderen, niet alleen slechter, maar vooral anders horend.


Voor medewerkers voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven


Voor uitgebreidere informatie over ons gehele aanbod zie gids


Via cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl kunt u meer informatie aanvragen

Presentaties op locatie

Wij kunnen ook presentaties geven op locatie, bv. bij u op school voor (een deel van) het schoolteam of voor leidsters van kinderopvang. Dit kan één van de bestaande presentaties zijn of een programma op maat. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot bovenstaand e-mailadres of u neemt contact op met onze dienst.