Cursusaanbod 2017-2018 PO

Cursus TOS (TaalOntwikkelingsStoornissen) in het Primair onderwijs in Amsterdam (najaar 2017) en Purmerend (winter 2018)
Wegens grote belangstelling en succes werd ook in het schooljaar 2017-2018 de cursus TOS gegeven, zowel in Amsterdam als in Purmerend.
Volgend schooljaar wordt de Cursus TOS opnieuw opgenomen in het cursusaanbod.

Voor meer informatie over inhoud  klik hier

 

Presentatie Begeleiding van slechthorende leerlingen in de klas

 

Dit schooljaar heeft deze presentatie 2x plaatsgevonden in Amsterdam.

Volgend schooljaar wordt de presentatie opnieuw opgenomen in het cursusaanbod.


Voor meer informatie over inhoud klik hier

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl

 

Als er problemen zijn met het digitale inschrijven, kunt u ook een mail sturen naar bovenstaand mailadres. Wilt u in de mail vermelden: naam, school, functie, telefoonnummer en voor welke module(s)/presentatie u interesse heeft.


Voor uitgebreidere informatie over ons gehele aanbod zie gids

 

Cursuscentrum
Naast directe leerlingbegeleiding verzorgt de dienst Ambulante Begeleiding Cluster 2
 • Presentaties, workshops en cursussen
 • Preventieve ambulante begeleiding
Het cursusaanbod is gericht op problematiek die gerelateerd is aan communicatieve en auditieve beperkingen en problemen in de spraaktaalontwikkeling bij kinderen in het primair onderwijs.


Presentaties in het cursusjaar 2017-2018 op aanvraag
Presentaties teamleden basisonderwijs (veelal 1 bijeenkomst)
 • Ervaar TOS
 • Basismodule TOS
 • Slechthorende leerlingen in de klas
 • Auditieve verwerking
 • Woordenschat
 • Woordvindingsproblemen 
 • RT aan leerlingen met communicatieve problemen
 • Meertaligheid, bijzonder gewoon!
 • Kleurengrammatica/Taalreflectie
 • Voorschotbenadering en Connect Klanken en Letters
 • Effectievere vragen stellen aan taal zwakke kinderen
 • Sensorische Informatieverwerking en TOS
 • Signaleringslijst spraaktaalproblemen onderbouw 

Cursussen (bestaan uit meer bijeenkomsten) voor teamleden/ teams van basisscholen 
 • TOS in het primair onderwijs
 • Signalering spraaktaalproblemen onderbouw

Korte voorlichtingen (maximaal 1 ½ uur) voor teams van basisscholen 
 • Teamvoorlichting: TOS, een onzichtbare handicap.
 • Teamvoorlichting: Kinderen met een auditieve beperking: Slechthorende kinderen, niet alleen slechter, maar vooral anders horend.

Voor medewerkers voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Voor uitgebreidere informatie over ons gehele aanbod zie gids

Via cursuscentrum.amsterdam@viertaal.nl kunt u meer informatie aanvragen
 

Presentaties op locatie
Wij kunnen ook presentaties geven op locatie, bv. bij u op school voor (een deel van) het schoolteam of voor leidsters van kinderopvang. Dit kan één van de bestaande presentaties zijn of een programma op maat. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot bovenstaand e-mailadres of u neemt contact op met onze dienst.