Welkom

Ambulante Dienst Den Haag

De ambulante dienst van VierTaal Den Haag helpt kinderen met een auditieve of communicatieve beperking.

De dienst spitst zich toe op de volgende situaties:
  • ¬†leerlingen die nog geen cluster 2 beschikking hebben; consultatie en advies.
  • leerlingen met een cluster 2 onderwijsarrangement¬† op de reguliere school; ondersteuning en begeleiding.

Een ambulant begeleider is een gekwalificeerde leerkracht of logopedist met ervaring in het werken met leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Onze dienst richt zich op de voorschool, het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs.