Welkom

De ambulante dienst van VierTaal Den Haag helpt kinderen met een auditieve of communicatieve beperking.

De dienst spitst zich toe op de volgende situaties:
  • ¬†leerlingen die nog geen cluster 2 beschikking hebben; consultatie en advies.
  • leerlingen met een cluster 2 onderwijsarrangement¬† op de reguliere school; ondersteuning en begeleiding.

Een ambulant begeleider is een gekwalificeerde leerkracht of logopedist met ervaring in het werken met leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Onze dienst richt zich op de voorschool, het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs.StrandTaal

De Strandwacht en VierTaal Den Haag bundelen hun krachten

De Strandwacht en VierTaal in Den Haag gaan samenwerken. In augustus 2018 start een groep voor jonge leerlingen met gedragsproblematiek en een taalontwikkelingsstoornis, onder de naam StrandTaal.