Welkom

Belangrijke mededeling:

Aanvragen voor consultatie en advies ingediend na 1 mei 2017 worden bekeken op inhoud en volledigheid. Deze dossiers zullen in verband met het grote aantal aanvragen en de planning van de werkzaamheden na de zomervakantie in behandeling worden genomen. 

We verzoeken u iedere aanvraag zo volledig mogelijk in te dienen. Informatie m.b.t. wat gevraagd wordt kunt u vinden via de volgende link: benodigde formulieren .
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het aanmeldpunt Den Haag. 
Het aanmeldpunt is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00-11.00 uur : 070-3599985 

Dossiers worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Als datum van aanmelding geldt de datum dat het dossier compleet is. 


Met vriendelijke groet,


Conny van Leeuwen
Teamleider Ambulante dienst Den Haag


Ambulante Dienst Den Haag

De ambulante dienst van VierTaal Den Haag helpt kinderen met een auditieve of communicatieve beperking.

De dienst spitst zich toe op de volgende situaties:
  •  leerlingen die nog geen cluster 2 beschikking hebben; consultatie en advies.
  • leerlingen met een cluster 2 onderwijsarrangement  op de reguliere school; ondersteuning en begeleiding.

Een ambulant begeleider is een gekwalificeerde leerkracht of logopedist met ervaring in het werken met leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Onze dienst richt zich op de voorschool, het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs.