Welkom

Vacature :

Ambulant begeleider gezocht. Cluster 2, regio Den Haag

Voor meer informatie, klik hierAmbulante Dienst Den Haag

De ambulante dienst van VierTaal Den Haag helpt kinderen met een auditieve of communicatieve beperking.

De dienst spitst zich toe op de volgende situaties:
  • ¬†leerlingen die nog geen cluster 2 beschikking hebben; consultatie en advies.
  • leerlingen met een cluster 2 onderwijsarrangement¬† op de reguliere school; ondersteuning en begeleiding.

Een ambulant begeleider is een gekwalificeerde leerkracht of logopedist met ervaring in het werken met leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen. Onze dienst richt zich op de voorschool, het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs.