LASTEN JA NUORTEN VERKKOSOSIAALIPALVELUT (VESPA) -HANKE
 
Vespa-hankkeella edistetään digitaalisten palveluiden käyttöönottoa, osallistetaan nuoria kehittämistyöhön sekä ollaan mukana tuottamassa monialaista ja moniammatillista verkkopalvelua nuorille eri ympäristöissä. Hankkeen toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Se kuuluu Kaste-ohjelman Etelä-Suomen Lapsen ääni-hankkeeseen.
 
Tavoitteena on moniammatillisen työotteen kehittäminen ja nuorten näkemysten huomioiminen palveluiden suunnittelussa. Erityisenä painopisteenä on tarjota varhaista tukea vaikeassa tilanteessa oleville nuorille matalalla kynnyksellä verkossa. Lisäksi järjestetään koulutuksia sekä levitetään verkkovälitteistä työtapaa.
 
Toiminnan kohderyhmänä ovat tukea ja neuvontaa tarvitsevat 13-18-vuotiaat nuoret sekä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät tahot.
 
Sosiaalityöntekijä työskentelee osana moniammatillisia chat-päivystyksiä sosiaalisen median ympäristöissä sekä Helsingin seutukunnan nuorisotiedotuksen verkkosivuilla. Hankkeessa tuotetaan tieto- ja tukimateriaalia nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden käyttöön sekä tarjotaan koulutusta erilaisista verkkoon liittyvistä teemoista.

Vuonna 2012 Vespa-hankkeessa tuotettiin kaksi opasta: 

Vespa-hanke päättyi vuonna 2012.


Lisätietoa: