Læringsmål

Forløbne er udarbejdet med inspiration fra STEM/STEAM og IBSE/IBSME med fokus på, at eleverne tilegner sig færdigheder i forhold til 21st century skills.

I Vejen Kommune afholder vi hvert år en Nørdcamp for ca. 60 elever på tværs af kommunens skoler.

Her kommer de 4 K'er i spil i elevernes forskellige projekter og organiseringen af campen.

Give P's af chance

Mitchel Resnick seneste bog er blevet oversat til dansk: Kreativ tænkning

- "Lifelong kindergarten" som tilgang i skole og uddannelse.


Bogen kan ikke anbefales nok.

Se videoen til venstre, hvor Mitchel Resnick præsenterer de 4 P'er

Project

Play

Passion

Peer

21st century skills

Illustrationen til venstre er hentet fra UC Lillebælts side om 21st century skills.

“…Der er en dyb kløft mellem den viden og de kompetencer de fleste elever lærer i skolen og den viden og de kompetencer de har brug for i det 21.århundredes samfund og arbejdspladser…”

http://www.p21.org/storage/documents/P21_Report.pdf

Undersøgende/undrende/problemorienteret tilgang til undervisningen - IBSE

Når man arbejder undersøgende er det vigtigt at have et mål eller et sigte. Læringen opstår undervejs i forløbet, og det er afgørende for elevernes læring, at der samles op på de pointer, man er nået frem til i arbejdet.Målet man sigter mod er de naturfaglige kompetencer samt færdigheds- og vidensmål indenfor det konkrete område.

De naturfaglige kompetencer

* Hypotesedannelse, stille spørgsmål og formulere hypoteser

* Undersøgelse, planlægge og gennemføre en undersøgelse

* Modellering, anvende og designe modeller

* Perspektivering, fortolke resultater og drage konklusioner

* Kommunikation, dokumentere og diskutere

Husk at være observerende, spørgende, reflekterende og at samle op på den læring og de pointer, der kommer frem under forløbene.


Pointerne er hentet fra Ole Sejer Iversens oplæg, på KL's børn og unge topmøde i 2016 Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre.

https://vivifychangecatalyst.wordpress.com/2015/06/28/wicked-problems-innovation-and-project-masiluleke/

TAMED

  • Målrettet uddannelse

  • Der findes ét rigtigt svar

  • Læreren kender svaret

  • Eliminere fejl – finde ét facit

  • Læring er at kende vejen til facit

Wicked

• Procesorienteret uddannelse

• Der findes ikke kun ét rigtigt svar

• Læreren kender ikke svaret på forhånd

• Fejl er en forudsætning for fremgang

• Kvalificere gæt – prøve sig frem

Læringsmål i forhold til forløbne her på sitet

Husk sitet blev oprindeligt udviklet i perioden med fokus på den læringsmålstyrede undervisning. - Så husk take the best and leave the rest.

I fillisten nederst på siden er der skemaer til vurdering af IBSEkompetencer og kompetencer i naturfag.

I de projekter, vi har lagt på sitet, ønsker vi at understøtte en "Wicked" uddannelse - hvor der ikke er et rigtigt svar.

I nogle forløb er der også udarbejdet eksempler på tjeklister, disse er tænkt som en guide til, hvilke færdigheder der mere eller mindre er nødvendige for at kunne komme godt i mål med den enkelte udfordring.

I fillisten herunder kan du hente forskellige skabeloner/rubrics til vurdering.

Filerne er gemt i word, så du er meget velkommen til at forbedre/tilrette dem.

Hvis man vælger at introducere læringsmål i begyndelsen af timen, kan det være en fordel at tage udgangspunkt i kompetencerne og i slutningen af lektionen/forløbet af fange pointerne.

Ønsket er, at eleverne kommer i flow og formulere, deres egne "hvad-nu-hvis" i deres løsning af de forskellige udfordringer.