Hardware

Her er en oversigt over udvalgt materiale til de forskellige trin. Der er en mangfoldighed af materialer til arbejdet med teknologi og programmering.

Det er ikke intension at udarbejde en komplet liste, da en sådan måske mere vil skabe forvirring end et egentlig overblik.

Listen er et bud på materialer, hvor der vil være god overføringsværdi fra den ene teknologi til den næste, hvorved der skabes progression i elevernes læring.

Kriterier/parametre for valg af hardware

  • Platformsuafhængighed

  • Differentiering/progression/udfordringer

  • Tilgængelighed - hvor hurtigt kan man få en succesoplevelse, herunder hvor meget undervisningsmateriale findes der på dansk

  • Kreativitet - kan man skabe noget og ikke blot løse en opgave!

  • Holdbarhed

  • Transfer/overførbarhed - kan den viden og de færdigheder, man opnår bruges i andre sammenhænge

  • Suppleringsmuligheder både i forhold til reservedele og udvidelser

  • Pris

Er man novice kan man hente inspiration fra trinnet under, og de mere erfarne kan springe et trin op.

Øvrigt materiale forhandles af: