Lyckas i skolan

För oss på Veingeskolan är det viktigt att du lyckas med dina studier. Därför vill vi ge dig några tips på hur du kan nå bra resultat.

Framgångsrikt lärande på VeingeskolanTips och studieteknik