Bienvenidos


Jag heter Maggan Nilsson och undervisar i spanska och  svenska på Veingeskolan 7-9.

Tillsammans med  Åke Åhrén är jag mentor i 9A.

eller margareta.nilsson@veingeskolan.se
eller tfn 0430-15640