Välj språk

Hallo!
Det är jag som undervisar sexor och sjuor i tyska.  Svenska och tyska är två språk som är  nära besläktade med varandra och redan efter första lektionen kommer du att kunna säga några enkla meningar på tyska. Vi arbetar ofta med teman för att du ska bygga upp ditt förråd av ord och uttryck. Musik, sång, ramsor och lekar är också ett bra hjälpmedel när man ska lära sig språk. Viktigast är att det är kul, men precis som Zlatan fick träna och träna för att bli Zlatan, behöver man träna språk för att bli bättre.
En viktig förutsättning för att du ska lära dig så mycket som möjligt är att vi har ett bra klimat i klassrummet där alla vågar ta plats på ett positivt sätt.  
                                                                                                                                                                                                          Tschüs!   


      
                                                                                                                                      
  
                                                                                                                                                   


                                                    
Comments