Lesuren - opvang

Lesuren: 
op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.25 - 11.35 en 13.15 - 16.00 uur
op woensdag: van 8.25 - 11.10 uur
op vrijdag: van 8.25 - 11.35 en 13.15 - 15.10 uur
Het belt iets vroeger, zodat de lessen stipt kunnen beginnen. 
We verwachten van de ouders en de kinderen dat zij tijdig op school zijn, zodat de lessen niet gestoord dienen te worden. 

Opvang:
Er is opvang voorzien buiten bovenstaande uren. FERM schoolopvang organiseert deze opvang op school. De school stelt hiervoor lokalen ter beschikking. De eerste 15 minuten voor en na schooltijd is gratis. Informatie over deze opvang vindt u o.a. HIER

's morgens: vanaf 7.15 uur (betalend tot 8.00 uur)
's middags 
's avonds: tot 19 uur


    -    op school tot 17.30 uur, op woensdag tot 12.30 uur (Telefoon naschoolse opvang: 0478/92.10.94)

    -    FERM kinderopvang 't Bommeltje tot 19.00 uur (vooraf inschrijven noodzakelijk
         Tel.: 09 245 42 96 (bureau verantwoordelijke)   Tel.: 09 242 93 47 (balie, alleen tijdens opvanguren)
         GSM: 0476/79.38.97 (GSM nummer om wijzigingen in naschoolse opvangreservaties door te geven)
         e-mail: bko.depinte@samenferm.be
    -    FERM kinderopvang 't Bommeltje is ook open bij facultatieve verlofdagen en pedagogische conferenties
         (inschrijven noodzakelijk)

    -    DOCUMENTEN FERM kan u hier raadplegen.