Inschrijven

Infogids voor het inschrijven van je kind in het basisonderwijs voor kinderen geboren in 2020 en vroeger. Deze folder is momenteel in druk bij de gemeente en zal ook verspreid worden door de gemeente  De Pinte.

Indien u informatie wenst over de visie van de school en het pedagogisch project neemt u best contact op met de school om een afspraak vast te leggen. Hieronder vindt u informatie omtrent het schoolreglement. 
Wenst u informatie over de beschikbaarheid van plaatsen, gelieve dan contact op te nemen. 

Inschrijven - capaciteit - procedure


CAPACITEIT - PROCEDURE - SCHOOLREGLEMENT:
Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met het schoolreglement van de school. 
In onze school, waar wij dialoog met alle participanten belangrijke vinden, is dit een engagementsverklaring met de ouders. 
Wij willen een warme schoolgemeenschap vormen, met een christelijke inspiratie en aandacht voor de evoluerende maatschappij. Om dit te bereiken nemen wij weloverwogen pedagogische keuzes, rekening houdend met de unieke persoon in verbondenheid met de diversiteit. 
Dit beeld vindt u terug in ons logo met de 'potloodjes' : verschillende kleuren, verschillende groottes, in een harmonische en dynamische opstelling. 

Een zorgzame school