Home

Op bezoek bij Maja de Bij


In de laatste Bonte Brink verscheen een leuk artikel over onze vereniging. Wanneer je klikt op de foto is het artikel beter leesbaar.

0000000000000


Gewildgroei


Op de Schapendrift staan Bennie Meek van Gewildgroei, wethouder Ton Stam, medewerker Olaf de Schouwer van de BEL, Bart Vos van de Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland, een journaliste Jacqueline Roest van de Bel en Maarten Stevens van de Vrienden van het Gooi om te kijken naar het project (N)iets doen voor biodiversiteit van Gewildgroei. Mensen die een jaar lang een vierkante meter in hun tuin geheel met rust laten om te kijken wat er allemaal gebeurt, wat er bloeit, wat er kruipt, wat er vliegt. De gemeente Laren verdubbelt die meter in een stuk openbaar groen dat OOK met rust gelaten wordt. Hier dus op de Schapendrift. Iedereen heel enthousiast en Maarten vertelt honderduit over de relatie van dieren met planten, wilde planten. Om de biodiversiteit en de natuur een handje te helpen wordt een schraal wilde bloemenmengsel van de Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden ingezaaid.Goed voorbeeld hoe een bestaand plantsoen met weinig kosten omgevormd kan worden tot een bron van leven. Of zoals Gewildgroei het noemt: Plantsoenrevolutie. http://gewildgroei.nl/film-niets-doen-voor-biodiversiteit/


Bennie showt de speciale Gewildgroei tegel. Een tegel met een gat om wilde planten een kans te geven en tevens een manier om de verstening van het dorp terug te dringen. Op 13 mei om 11.00 uur is de officiële aftrap van het project.


o o o o o o o o o o o o o


Daar zijn we weer,..

voor de appel en de peer


De fruitcommissie, bestaande uit Johan Duurland en Gert-Jan Loman, had het reeds bijtijds aangekondigd. Afgelopen zaterdag was het dan zover. Het deed denken aan vorig jaar; de vroegte, de kou en een groepje imkers al vroeg aan de koffie in 't Goy om daarna hun bijen hun petit domicilie te tonen bij Fruit en Pluimveebedrijf Vernooij.

De meest nieuwsgierigen kregen een kleine rondleiding in het gedeelte van het bedrijf waar op dat moment peren werden gewassen, geselecteerd en klaargezet voor transport. En na weer wat wijsheid te hebben opgedaan, konden we gaan doen waarvoor we eigenlijk kwamen. Na diverse pallets te hebben geplaatst tussen de appelbomen werden daarop de bijenkasten geplaatst. Met deze keer wat extra aandacht voor het vrijmaken van de vliegopening. Nu maar hopen dat de weersomstandigheden ook gaan lijken op die van vorig jaar. Vooralsnog nog niet...


o o o o o o o o o o o o o


Ter nagedachtenis aan

Aart Kuipers(foto: Nico Bierlaagh)


In nieuw Nederlands zeggen wij Van alle markten thuis en bedoelen daarbij een universeel mens. Aart kon zonder enige twijfel een Universeel mens genoemd worden.

Een academisch opgeleide man die behalve de wetenschap ook de kunsten beoefende. Aart was van meerdere markten thuis: Bij de Gooische academie begon hij na zijn pensionering met schilderen. In 2011 toonde hij in de galerie van Lily Zelligman zijn werk. Hij zocht in zijn werk de sfeer van vroeger, toen Laren en Blaricum nog echt kunstenaarsdorpen waren.


Behalve zelf musiceren organiseerde hij klassieke muziekconcerten. In zijn mooie ruime muziekkamer ontving hij muziekliefhebbers om samen te genieten van geweldige musici. Na het concert uiteraard tijd en ruimte om onder het genot van een glas wijn nog na te praten.


Na een aanbieding in 2010 om bijen in de tuin te plaatsen belde hij de vereniging om ruimte aan te bieden. Na een jaar besloot hij dat hij de bijen zo interessant vond dat hij zelf imker wilde worden. Hij volgde een cursus, kocht materialen en liet een prachtig bijenstalletje bouwen. Het imkeren ging met vallen en opstaan en ook al ging het niet altijd perfect, hij genoot er wel heel erg van. De eenvoud van de imkers en de vereniging spraken hem erg aan.


Aart werd geboren in Laren in 1942 en groeide hier ook op. Lange tijd van zijn arbeidzame leven werkte hij in het buitenland. Hij bleef echter in Laren wonen want hij hield erg van zijn dorp ook al zag hij dat met lede ogen veranderen. De oorspronkelijke Laarders die het dorp kleurden en het de moeite waard maakten om te wonen werden langzaam overschreeuwd door de nieuwe dorpelingen die minder met de beschaving ophadden. Liever was hij op Schiermonnikoog. Samen met Marianne en hun honden reisde hij naar het eiland waar het leven nog was zoals het hem het meeste beviel: rustig en beschaafd met tijd voor elkaar, de natuur en rust. Uiteindelijk konden zij enkele jaren geleden een eigen huis kopen en waren ze meestentijds op het eiland.


Het was nooit saai om in Aarts gezelschap te verkeren want met zijn brede belangstelling was er altijd meer dan genoeg gesprekstof. Of dat nu over muziek, kunst, literatuur of de (plaatselijke) politiek ging, er was altijd een gesprek.


Enkele jaren geleden overwon hij kanker en werd beter verklaard. De ziekte was echter niet definitief weg maar wel onder controle. In december verslechterde zijn gezondheid echter heel erg snel en moest er opnieuw onplezierige behandelingen plaatsvinden. Van de kuren was hij erg ziek maar hij wilde niet opgeven weten. De complicaties en uitzaaiingen maakten echter een eind aan zijn krachten en op 19 maart is hij overleden.


Een universeel mens omarmt de wetenschappen en het is dan ook logisch dat Aart zijn lichaam ter beschikking van die wetenschap gesteld heeft. De vereniging zal een bijzonder uitgesproken en erudiet lid missen.


Het bestuur van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt Nederland Laren Blaricum

o o o o o o o o o o o o o 


Nationale Boomfeestdag


Vandaag is het Nationale Boomfeestdag. Doel van deze dag is om de kinderen functies en waarden van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel van het planten van een eigen boom. Gemeente Laren en de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt Laren Blaricum hebben vorig jaar besloten tijdens de boomfeestdag deze jaarlijkse traditie samen te organiseren.

Groep 6 van meester Marc Lenten van de Openbare Basisschool de Ploeg heeft dit jaar de eer om vier amberbomen te planten op de Veerweg in Laren. Wethouder Tijmen Smit opent de boomfeestdag door brieven van de kinderen in een tijdscapsule te plaatsen. VBBN Laren Blaricum heeft een brief van de voorzitter, een fact-sheet en een actueel artikel over de Vitale Bijen erin geplaatst. Imkeren in Nederland is op dit moment eigenlijk alleen mogelijk als de varroamijt goed bestreden wordt. Vitale bijen zijn al sinds 2009 niet meer behandeld tegen de varroamijt. Wellicht dat dat ook over vijftig jaar niet meer nodig is?!

De heer Makkinga van Drielandenbomen toont de kinderen diverse foto’s van de amberboom die wordt geplant, uitgekozen door de buurt. Daarna gaan de kinderen aan de slag; boom rechtop houden en zandscheppen geblazen. Vele handen maken licht werk en de klus is dan ook zo geklaard.

Bomen langs de weg vervullen belangrijke taken, ze vangen fijnstof af, ze leggen koolstof vast en produceren zuurstof en zijn soms optisch mooi. Nog mooier wordt het als de bomen bloeien en bloembezoekende insecten aantrekken om bestoven te worden. Naast de amberbomen wordt er binnenkort ook een lindeboom in deze straat geplant. Johan Calis, voorzitter van VBBN Laren Blaricum, legt de kinderen het belang uit van de (linde)boom voor de bijen en het belang van de bijen voor de bomen. En hoe kun je dat beter uitleggen dan echte lindehoning uit Laren te proeven! Met soepstengels dippend in echte Larense lindehoning wordt er in een prachtig zonnetje een mooie herinnering bijgeschreven. En iedereen die ooit een boom heeft geplant, denkt daar lopend langs die boom altijd weer aan terug.

o o o o o o o o o o o o o 

Bart Vos gedecoreerd met gouden speld


Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum van maandagavond 6 maart in de blokhut van “Ons Genoegen” is scheidend secretaris Bart Vos gedecoreerd met de gouden speld.


In de eerste helft van de ´70-jaren van de vorige eeuw, struikelde Bart met zijn jongere broer Kees thuis op zolder over de bijenkasten die vader Bep daar had opgeslagen. Die was ooit begonnen met imkeren, maar was er door drukte in de fietsenwinkel tijdelijk mee gestopt.

In ’75 of ’76 is Bart met zijn broer begonnen met imkeren op het dak van de werkplaats van de fietsenwinkel aan de Brink in Laren, waarop een heuse bijenstal was gebouwd.
Bart is een actief lid van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) Laren-Blaricum. Zo was hij redactielid van Bijpraten, een fraai vormgegeven periodiek van de vereniging begin jaren ’80 en is hij jarenlang bestuurslid geweest. Na het overlijden van Bep in 2000 heeft Bart de functies van penningmeester en secretaris met grote en karakteristieke inbreng bekleed. Na de fusie van landelijke bonden tot de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), heeft Bart ervoor gezorgd dat onze statuten onder onze oorspronkelijke naam bij Kamer van Koophandel werden gedeponeerd.
“Wij zijn een vereniging tot bevordering van de bijenteelt” horen we Bart vaak zeggen. Ontelbaar is de stroom van publicaties van zijn hand waarmee onze verenigingsactiviteiten in de lokale media onder de aandacht worden gebracht.

Een aparte vermelding verdient zijn initiatie van de activiteiten rond de viering van ons 90-jarig jubileum in 2014. Er was een tentoonstelling van onze vereniging in de Lindehoeve van de Historische Kring Laren, publicaties van Bart z’n hand in hun kwartaalblad, een jubileumsymposium in het Brinkhuis en een aansluitende feestavond in “Ons Genoegen”. Zijn inbreng hierbij én in de realisatie van het jubileumboek hebben het succes van de jubileumviering mede vormgegeven.

Naast het imkeren heeft hij zich bekwaamd als honingkeurmeester en als leraar bijenteelt. Mede door zijn inbreng bij de jaarlijkse honingkeuring van de vereniging is de verzorging van de honing, zoals die door onze leden gebotteld wordt, op een hoog niveau. Daarnaast kwam de verkiezing van de publieksfavoriet, waarbij het publiek als keuringspanel fungeert, uit de koker van deze bezige bij. Hierdoor wordt niet alleen de best verzorgde maar juist ook de meest smakelijke honing verkozen! In recente jaren zijn een tweetal cursussen voor beginnende imkers verzorgd door bijenteeltleraar Bart. Dit werd door de cursisten zeer gewaardeerd en heeft de vereniging aanwas opgeleverd.

Bart is ook lid van de werkgroep Vitale Bijen van de vereniging, die via darwiniaanse natuurlijke selectie op varroa-tolerante bijen selecteert. Het project van de werkgroep is in 2009 gestart en heeft een vitale bijenpopulatie opgeleverd die duidelijk beter met de exotische varroamijt overweg kan.

Bart heeft er nu voor gekozen zijn bestuursfunctie neer te leggen, maar zal ongetwijfeld een actief lid van onze vereniging blijven. Zijn inbreng in het wel en wee van onze vereniging in de afgelopen ruim 40 jaren, heeft het bestuur doen besluiten Bart voor te dragen bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, met succes, om hem te decoreren met de Gouden Speld.

o o o o o o o o o o o o o 

Algemene ledenvergadering

Gisteravond vond de algemene ledenvergadering voor het eerst plaats op de Smeekweg bij Ons Genoegen. Een locatie waar menig VBBN-feestje is gevierd. Tijdens de jaarvergadering zijn de plannen voor het aankomend jaar uit de doeken gedaan.
Deze avond werd er ook afscheid genomen van de bestuursleden Bart Vos (secretaris) en Bert-jan van Wichen (commissaris).
Bart zijn inbreng in het wel en wee van de vereniging in de afgelopen 40 jaar, heeft het bestuur doen besluiten Bart voor te dragen bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging om hem te decoreren met de Gouden Speld. De Gouden Speld werd gisteravond officieel aan Bart uitgereikt. Bart, nogmaals gefeliciteerd!
De avond werd afgesloten met het traditionele jaaroverzicht, een foto- en feitenpresentatie van alle VBBN-hoogtepunten van 2016.
o o o o o o o o o o o o o

Voorproeven imkerseizoenMet het heerlijke warme zonnetje gisteren is menig imker vast naar zijn bijenkast gevlogen om te kijken hoe zijn/haar bijen de winter zijn doorgekomen. Daar aangekomen de heerlijke geur van honing en was opsnuivend... en volop genietend van het zoemen van de bijen. Komen ze al met stuifmeel thuis, en welke kleur?...
Kom maar op met het warmere weer. Nu al zin in de voorjaarsinspectie en de start van het imkerseizoen!
o o o o o o o o o o o o o 

Algemene Leden Vergadering

Tijd om met elkaar terug te blikken op 2016 en vooruit te kijken naar 2017.

Dat doen we zoals gebruikelijk op onze jaarvergadering:
dit jaar op maandag 6 maart vanaf 20.00 uur in de Blokhut van Ons Genoegen, Smeekweg 104 in Laren.  
Voor de uitnodiging en agenda, het jaarverslag 2016 en de verschillende bijlagen, klik hier.
Als je leuke foto’s hebt van het afgelopen imkerjaar, stuur die naar info@vbbnlarenblaricum.nl dan nemen we die mee in het jaaroverzicht. Tot 6 maart!
 o o o o o o o o o o o o o Tijd voor het voorjaar


Het was al even warm genoeg om naar buiten te gaan, maar helaas schijnt de winter nog niet voorbij te zijn. Dus nog even wachten op de krokussen.

 o o o o o o o o o o o o o 


Save the dateHou maandag 6 maart vanaf 20.00 uur vrij in je agenda voor de Algemene Leden Vergadering van VBBN Laren Blaricum.


De ALV vindt dit jaar plaats in de Blokhut van Ons genoegen, Smeekweg 104 in Laren.

 


In de loop van februari zullen de officiële uitnodiging, agenda en andere documenten beschikbaar zijn en toegestuurd worden via email.


 o o o o o o o o o o o o o 

Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur VBBN Laren Blaricum wenst iedereen een feestelijke jaarwisseling en een mooi en gezond bijenjaar met veel imkerplezier!
 o o o o o o o o o o o o o 
Voor informatie op de homepage eerder dit jaar, klik op archief homepage hieronder.
Comments