41 chuyên đề Vật Lý 12
Tác giả: Vũ Đình Hoàng
Nguồn: thuvienvatly.com