Klein, kleiner

Een wereld in modellen...

Leerdoel van de opdracht
Je leert dat je in de wetenschap modellen kunt gebruiken om je theorieën te verduidelijken. 
Je doet onderzoek naar deze modellen door informatie te verzamelen op internet en in boeken. 
Je bekijkt de modellen zorgvuldig door ze na te tekenen. 
Je leert wat de modellen voorstellen.  
 
Opdracht
Je werkt met zijn tweeën aan een poster. Op de poster moeten schematisch de volgende onderdelen getekend worden:
Proton
Dierlijke cel
Neutron
Atoom, 
Bacterie
DNA molecuul
Virus
Elektron
Plantencel
Watermolecuul
Huidmondje
Celkern

Wat staat er verder op de poster?
  • Op de poster moet een duidelijke ordening worden aangebracht van kleinste onderdeel naar grootste onderdeel. 
  • Geef bij elk van de onderdelen in één of twee zinnen uitleg over wat het onderdeel voorstelt. 
  • Zorg er voor dat je bij elk onderdeel de juiste eenheid in de wetenschappelijke notatie hebt staan, één keer met een macht van 10 en een keer met het juiste voorvoegsel voor de eenheid. Bijvoorbeeld: 1,6 x 10-3 m en 1,6 mm.
 
 
 
 

Zoeken
Je kunt gebruik maken van de volgende bronnen:
 
Beoordeling:
  • Het moet een nette met de hand getekende poster zijn. 
  • De ordening die je hebt aangebracht moet overzichtelijk zijn. 
  • Bij elk onderdeel staat een korte uitleg in eigen woorden. 
  • Het moet uit de poster duidelijk worden dat je ook gebruik hebt gemaakt van de website nanoreisen. 
  • Op de poster staan jullie namen, klas en een bronvermelding. 
  • De beoordeling zal meetellen voor natuurkunde, scheikunde en biologie