Slaapstoornis

Afbeeldingsresultaat voor slaapcycli
Bij relaties die we intensief begeleiden bij slaapproblemen blijkt het effect van Bemer uit de toename van dromen gedurende de slaap. Een direct bewijs dat de totale cyclus van een goede slaap wordt doorlopen inclusief de remslaap. Soms ervaart men nare dromen in de vorm van een nachtmerrie. De inhoud van de droom heeft niets te maken met het Bemer effect. Nachtmerries kunnen wel stress gerelateerd zijn. Wij begeleiden dat met
speciale ademhalingstrainingen.

Bemer & SlaapOndersteuning

In- en doorslapen verbeteren

Bemer bij Circardiaanstoornis
In het kader van de fysische vasculaire therapie BEMER, stimuleren multidimensionale signalen de beperkte of verstoorde microcirculatie op effectieve wijze en ondersteunt ze de belangrijkste lichaamseigen preventieve, regeneratieve en genezingsprocessen. De behandeling ondersteunt de witte bloedlichaampjes bij hun taak. Hierdoor kunnen ze snel in actie komen tegen dreigend gevaar van buiten. Hierdoor wordt het immuunsysteem in staat gesteld om het lichaam beter en effectiever te beschermen tegen infecties of schadelijke invloeden van buitenaf. Door middel van geijkte en overal ter wereld beschikbare meetinstrumenten kunnen we tegenwoordig de levenskwaliteit meten die mede door onze gezondheid bepaald wordt. Een van deze meetinstrumenten is de vragenlijst SF-36 die uit 8 subschalen en in totaal 36 vragen over meerdere aspecten van onze gezondheid bestaat. Bij deze acht aspecten gaat het om vitaliteit, fysiek functioneren, lichamelijke pijn, algemene ervaring van de eigen gezondheid, rolfunctioneren fysiek, rolfunctioneren emotioneel, sociaal functioneren en geestelijke gezondheid. Er bestaat ook een kortere versie met slechts twaalf vragen, de zogenaamde SF-12. Deze wordt ook toegepast binnen het klantenonderzoek ten behoeve van de fysische vasculaire therapie BEMER. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat de BEMER-therapie leidde tot een significant betere nachtrust. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de Jenkins-schaal. Tijdens de bestudering van de resultaten bleek dat bij meer dan 60 procent van de gebruikers de levenskwaliteit significant (p < 0,001) verbeterd was ‒ en dat na slechts zes weken. Twee derde van de gebruikers rapporteren daarnaast een betere nachtrust.

Bemer Slaapprogramma bij slaapstoornissen

HOE WERKT DE FYSISCHE VASCULAIRE THERAPIE BEMER BIJ SLAAPSTOORNISSEN?

Met name revaliderende patiënten, ouderen en mensen die vatbaar zijn voor infecties hebben baat bij de nieuwe BEMER-technologie. Deze stimuleert de lichaamseigen regulerende en regeneratieve processen tijdens de nachtrust. De fysische vasculaire therapie BEMER zorgt ervoor dat medische behandelingen over het algemeen effectiever zijn, patiënten minder vatbaar zijn voor infecties, de stimulering van regeneratieve processen actiever verloopt en het lichaam beter ontzuurt. De pompende beweging van de allerkleinste bloedvaten neemt steeds meer af als gevolg van slaapstoornissen, het natuurlijke verouderingsproces, ongezonde leefgewoonten, veel stress en een eenzijdige voeding. De fysische vasculaire therapie BEMER gaat dit proces tegen, zij het binnen de grenzen die door de natuur gesteld zijn. Door middel van elektromagnetische signalen wordt de pompende beweging van de kleinste bloedvaten gestimuleerd, waardoor de bloedsomloop duidelijk verbetert. 


Subpagina''s (1): Alzheimereiwitten