Dr.vanBakel VasomotieTherapie ®

WAARSCHUWING
Recentelijk is onze praktijk door het MT van Bemer Nederland op het volgende gewezen:
Bij het besluit van een consument om een Bemer ®-systeem aan te kopen na een testperiode (die in advertenties soms geheel tegen de afspraken met Bemer Int.AG in, gratis wordt aangeboden), dient de aankoop via de Bemer Webshop te geschieden. Alleen dan bent u verzekerd van een origineel medisch gecertificeerd Bemer systeem. Hiervoor betaalt u altijd het door Bemer Int.AG vastgestelde consumenten bedrag. Met een aankoop buiten de officiële Bemer Webshop om of tegen andere prijzen, loopt u het risico dat u niet, een door Bemer Int.AG medisch gecertificeerd systeem aankoopt. 

Dozenschuiver of gezondheidsbegeleider. Met aankoop via de Bemer webshop van VasculairTherapie verzekert u zich bij  Dr.vanBakel Vasomotietherapie ® behandeling en voorlichting door een officieel geregistreerd en gecertificeerd specialist. Begeleiding verloopt via ons eigen beveiligde intranetwerk waarvoor onze relaties een personal account krijgen. Bovendien bieden wij als enige Bemer Partner in de Benelux via onze betrokkenheid in longitudinaal effect onderzoek, onze relaties de mogelijkheid de Vasomotietherapie, maandelijks bij te laten stellen op basis van een persoonlijke maatwerk-anamnese. Vraag daarom altijd om het Dr.vanBakel Vasomotietherapeut ® certificaat. 

Aanbieders die adverteren, dergelijke systemen voor een gratis testperiode aan te bieden, zijn in het recente verleden door het MT Bemer Nederland benaderd om deze ongewenste en ongeoorloofde praktijken per direct te staken, op straffe van uitsluiting van het Bemer-partnership. Bij het gebruiken van de door ons geregistreerde en hierboven omschreven handelsmerken maken deze aanbieders zich bovendien schuldig aan een strafbaar feit en bent u niet gegarandeerd van begeleiding en advies door een gecertificeerd vasomotietherapeut zoals hierboven omschreven. Als koper loopt u het risico bij deze aanbieders geen aanspraak te kunnen maken op garantie.

Om meer garantie te bieden heeft onze coördinator onderzoek Dr.vanBakel vasomotietherapie ® officieel bij het merkenbureau voor de Benelux laten registreren als onderscheidende therapie. Ook heeft onze coördinator onderzoek Dr.vanBakel vasomotietherapeut ® bij het merkenbureau voor de Benelux laten registreren als beschermd merk voor de bij vasculairtherapie.nl aangesloten therapeuten. De door VasculairTherapie.nl geregistreerde merken bieden onze relaties meer zekerheid van goede zorg en officiële medisch gecertificeerde producten. Vraag daarom altijd ter verificatie naar het certificaat (maak bij twijfel van het certificaat een foto met uw smartphone en stuur deze door naar info@vasculairtherapie.nl) om er zeker van te zijn dat u met een gekwalificeerd en gecertificeerd aanbieder te maken hebt. Een gecertificeerde behandelaar zal hier nooit bezwaar tegen maken. Twijfelt u aan de kwalificaties of de echtheid van het certificaat van uw aanbieder, neem dan contact op via het Vastmotie-Therapie contactformulier. Uw gegevens en melding zullen vertrouwelijk behandeld worden.
Comments