Multiple Sclerose MS en Bemer

MS Multiple Sclerose Nederland
Een studie naar het effect van de Fysische Vasculaire Therapie met Bemer bij een groep patiënten met MS toont aan dat de Fysische Vasculaire Therapie een duidelijk positief effect heeft op het verminderen van vermoeidheid die vaak wordt ervaren bij MS. Collega onderzoeker J.Piatkowski onderzocht 37 patiënten in een studie, waar gedurende 12 weken aan de hand van diverse vragenlijsten nauwgezet het effect van de twee maal daags 8 minuten Bemer Therapie gemonitord werd. Zie voor meer informatie het artikel over dit onderzoek. Ook in een herhaalstudie twee jaar later bleek dit positieve effect nog steeds van toepassing. Hierover is meer te lezen in het artikel over het vervolgonderzoek. Interessant om te weten is dat het een double blind, counter balanced block design onderzoek betreft waar ook het mogelijke placebo effect is meegenomen. Om het effect van de Fysische Vasculaire Therapie verder te optimaliseren vragen we geïnteresseerden contact met ons op te nemen om te participeren in een onderzoek naar de Dr.vanBakel Vasomotietherapie ® bij mensen met MS. Het MS logo (© MS Nederland) verwijst naar MSvereniging.nl waar een youtube film te zien is "hoe grillig MS is en wat dat betekent in het dagelijks leven". Gebruik het contactformulier voor meer informatie of een terugbelverzoek.
Comments