Ühendatud Motomeeste koor on 2009 aastal
Tsik(l)iklubi Motor Dorpatensis ja dirigent Kalev Lindali eestvõttel loodud ühendus, mis koondab laulu- ja motohuvilisi inimesi üle Eesti. Oleme sõbralikes suhetes paljude teiste kooride ning mootorratturite ühendustega (ka väljastpoolt Eestit). 2010 aastal liitus meie seltskonnaga üle 50 muusikahuvilise inimese tervest Eestist. loe veel koorisünnist

Koori koosseisus on segakoor, meeskoor (koos „ematenoritega“) ja topeltmeeskvartett „Väike Punt“

Loomingulise ühenduse repertuaar on muusikaliselt mitmekesine. Koorimuusikat klassikalisele meeskoorile (naised-ematenorid laulavad I tenori registris), segakoorile (sopran, alt, tenor, bass), eriseaded ja eksperimendid saatega ja a cappella  showkoosseisule, ansambli ja solistidega.
I hooajal kvalifitseerusime Uma pidole konnakoorina (sõpruskonna koor, kes laulis nii mees-, sega- ja ühendkoorilaule).
II hooajal olime Punklaulupeol ja Kaitseliidu võidupäeva muinastule süütuse riituse öökontserdil Tartus Toomemäel segakoorina.
III hooajal avame enda jaoks meeskooride maailma (2. juunil Eesti väikelinnade ja valdade meeskooride laulupäev Haaslaval  ja EMLSi laulupidu Tartus).
Alustame ettevalmistusi showprogrammi koostamiseks IV hooaja 2013 Uma pidoks.
Ja siis tuleb valikute aeg – millises kooriliigis hakkame osalema Üldlaulpeol 2014 aastal.
Koori kujunemisel omanäoliseks kontsertkollektiiviks on olemas kõik eeldused - avatud olekuga tuumik-sõpruskond, ettevõtlik dirigent, vabade inimeste tahe ja suutlikkus üheskoos elada omale meelepärast koorirahvaelu.
 
Senine tegevus:
2011 on teoks saanud:
  • osalemine 11.juunil Rakvere Punklaulupeol
  • 22.juunil „Võidu tule“ saatmine
  • 22. juuni öökontsert ja muinastule süütamise riitus Tartus Toomemäel
  • 23. juuni osalemine koos KL puhkpilliorkestriga POPSID Tartu Maakaitsepäeval
 
Motomeeste koori proovid toimuvad laululaagri vormis üks kord kuus Varbuse Muusikamõisas, mis on planeeritud nõnda, et inimesed jõuaksid ükskõik millisest Eesti nurgast õigeks ajaks laagrisse ja esmaspäevaks koju tagasi. 

Suuremate huviliste väiksema pundiga toimuvad proovid kord nädalas Tartus.

Info:
      Andres Aruhein, Ühendatud Motomeeste Koori president

tel 5088373

 

 Kalev Lindal, Ühendatud Motomeeste Koori dirigent

tel 504 0526

e-post kalev.lindal@varbuse.ee