Välkommen!


Här beskrivs den IT-miljö som möter dig som pedagog i Varbergs kommunala skolor. Som pedagog har du en rad administrativa tjänster som du använder i din roll som tjänsteman. Dessa är samlade under rubriken Administration. Som pedagog har du också tjänster som du använder i det dagliga arbetet med eleverna. Dessa är samlade under rubriken Pedagogik. Två ytterligare rubriker: Teknik/iPad och Teknik/Mac beskriver hur du hanterar dina digitala verktyg
Underordnade sidor (1): Om IT-miljön