Om Showbie


Showbie är en plattform för det dagliga digitala arbetet mellan lärare och elev, speciellt framtagen för iPad men fungerar också på dator. I Showbie kan du enkelt dela ut uppgifter och kommunicera med dina elever.

Showbie är uppbyggt av "klasser" som du som lärare skapar och bjuder in dina elever till. På den här sidan beskrivs under olika rubriker hur du bygger upp "din" Showbie.