Hieronder vinden jullie mogelijkheden voor een praktijkplaats binnen het domein jeugd. Niet alle mogelijke praktijkplaatsen bieden gegarandeerd een plaats aan. Wij bekijken altijd of zij vragende partij zijn voor een stage. De kwaliteit van de begeleiding ligt in het jeugdwerk doorgaans hoog. Solliciteren voor deze stageplaatsen garandeert natuurlijk geen succes op een goedkeuring en ook geen slaagcijfer! Wil je solliciteren, neem dan eerst contact op met Peter Van Mullem voor meer info en een afspraak.

Gemeentelijk niveau: gemeentelijke jeugddiensten als plaatselijke draaischijf voor het lokale jeugdwerk - jeugdhuizen en gemeentelijke jeugdcentra: ontmoetingsplek van jongeren en jeugdculturen – lokale jeugdwerkingen rond bijvoorbeeld creativiteit en artistieke expressie – stedelijke jeugdwerkingen met speciale aandacht voor kinderen en jongeren in kansarmoede (vb.: Jong, Kras,…). 

Links:

Provinciaal of bovenlokaal niveau: provinciale secretariaten van het jeugdwerk (vb.: Scouts, Chiro, KAJ...) - Provinciale secretariaten van de jeugdhuiskoepel (vb.: Formaat), Provinciale secretariaten van de jeugdwerkingen verbonden aan de mutualiteiten (vb.: Kazou, …) Bovenlokaal jeugdwerk in Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vb.: JHOB) 

Vlaams niveau: secretariaten van het jeugdwerk: ondersteunende functie naar de plaatselijke vrijwilligerswerking (vb.: KLJ) - jeugddiensten: dienstverlening naar het jeugdwerk, sterke klantgerichte aanbod dat gespecialiseerd is in een bepaald thema of discipline (vb.: Graffiti vzw, Mediaraven, ...). Meer info over het landelijk jeugdwerk vind je hier.

Overzicht landelijk jeugdwerk: dit zijn alle erkende en gesubsidieerde organisaties met een werking op het Vlaamse niveau. Niet alle organisaties vormen een interessante keuze voor praktijk of stage.

Hoe je jezelf best voorbereidt op het gesprek met de stageplaats vind je hier.