1 UZ Jette

Na enkele dagen verplichte platte rust in het ziekenhuis in Asse, braken op 8 augustus onverwacht mijn vliezen.
In allerijl werd ik naar het ziekenhuis in Jette gebracht. Enkele uren later was ons schatje patatje geboren.